آرشیو ها

آرشیو ماهانه

آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

خواب

چند روز پیش خواب دیدم توی صف دستشویی مانده ام. احتمالا یه دستشویی بین راهی. خواب طولانی بود. نزدیک یک ساعتی تو صف بودم. هر از گاهی یکی هم بی نوبت می آمد و دعوا میشد. یکی از دستشویی ها هم خراب بود و نمی شد ازش استفاده کرد. محمد اومد سر حوصله اون خرابه رو درست و تمیز کرد و ازش استفاده کرد. در عوض کمتر تو صف بود و کارش زود راه افتاد. بهش گفتم
You deserved every bit of it

شوخ طبعی ها!

- من دوغ نخواهم خورد، الا ز سر ظرفت

- من Share نخواهم کرد، برگرد از این حرفت


خواب بزرگ

عموما سرم رو که بذارم روبالش به فاصله1  دقیقه خوابم، ولی بعضی مواقع یه نیمه جوابی میده مغزم. مثلا دیشب، صورت سوال که یادم نیست چی بود ولی من جواب داده بودم "ماهواره داره کانال سه پخش می کنه!" اینا البته جالبه، ولی ناراحتی نداره،

ناراحتیش اونجاس که آدم بیدار نیست این صحنه ها روببینه و بخنده!

آیا این همه باد برای بردن ما کافی نیست؟

درباره آرشیو

این صفجه حاوی لینک های تمامی آرشیو ها است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده کنید.