آرشیو خردادماه 1384

راهي و آهي

| بدون نظر

تا حالا کلا از اینکه بعضی ها در وبلاگشان شعر می نوشتند خنده ام می گر?ت.احساس می کردم هم بی احترامی به شعر است هم بی توجهی به سلایق گوناگون مخاطبها. اما امروز توجیه شدم بی احترامی که نیست . بلکه کلی هم صواب و آثار مثبت دارد. ابن هم که ما ?کر می کردیم بی احترامی است تقصیر دختر های چهارده پانزده ساله عاشق و وبلاگ نویس بود که اگر بخواهیم از روی آنها قضاوت کنیم .......                                                                                    در مورد بی توجهی به سلیقه مخاطب هم هنوز به کلی توجیه نشده ام ولی خوب مخاطب های ما که کم و بیش تکلی?شان روشن است . تازه همان ها هم باید شعر را در ادامه مطلب بخوانند.

قزوینی ها

| بدون نظر

قزوینیها این روزها بد جوری گل کرده اند.

یکی هم می گ?ت با گذشت بیش از یک ه?ته از انتخابات هنور مردم قزوین در ص?و? رای گیری شرکت دارند و بر ?شردگی هر چه بیشتر ص?و? تاکید می کنند.

 gh.jpg

دعا

| 2 نظر

خدایا به ما تحمل بده تا آنچه را نمی توانیم تغییر دهیم بپذیریم

و شهامت بده تا آنچه را که می توانیم تغییر دهیم

و درایت بده تا ?رق این دو را ب?همیم

یک خبر مهم

| 1 نظر

دموکراسی دارد در کشور ما شکل می گیرد. دقیقا همان طور که باید. گروههای مختل? به موازنه قدرت می رسند و چو ن نمی توانند یکدیگر را حذ? کنند مجبور می شوند حر? یکدیگر را بخرند.

اما اشکال اصلی تازه پیدا می شود . همانی که بعد از انقلاب هم یک بار خودش را نشان داد.     برای بعد از دموکراسی برنامه ای نداریم.

مایه یا شجاعت

| 3 نظر

آقا این ترس از خطور از مواضع روشن?کری آنچنان منا?ذمان را اندوده که جرات نمی کنیم بگوییم که احمدی نژاد را نمی پذیریم و نمی گذاریم برنامه هایش را پیش ببرد چون برنامه هایش غلط است.

 

موقعیت احمدی نژاد با خاتمی ?رق دارد(البته خودم هنوز خیلی قانع نشده ام  چرا، ولی بهتر است  اینجوری باشد)

یار پیش دبستانی

| 1 نظر

محمد حسین

| بدون نظر

ای روشن?کرهای بی ?کر

| 2 نظر

قصه رو یک جور دیگه هم میشه دید. قشر تحصیلکرده آن قدر ها هم که ?کر می کنیم با سواد نیستند.

 برای همین آدمی مثل معین یا هاشمی باید وقت تبلیغش را به جای جلب رای توده ها صر? کسب رای روشن?کران بکند. در صورتی که اگر روشن?کرها کمی عاقل بودند و به امثال حزب مشارکت اعتماد می کردند و با این پا و آن پا کردنشان انرژی امثال معین را تل? نمی کردند این انرژی صر? جذب رای عوام می شد.

چرا؟

| بدون نظر

یک چیزی که من هیچ وقت علتش را ن?همیده ام این است که چرا کسانی مثل آقای خاتمی مدام گلایه می کنند که ا?رادی سنگ اندازی می کنند . تقلب می کنند . دزدی می کنند و ..... مدارک کا?ی هم به نظر می رسد که موجود است.اما یک بار به طور مستقیم نام نمی برند از این ا?راد.

اصالت

| بدون نظر

جدا از همه بدبختی ها در این که ما همه کارمان با همه جای دنیا ?رق دارد یک حس خوبی نه?ته است و آن اصالت است.

ما بدجوری اوریجینال هستیم

گنجشک و قناری

| 1 نظر

این که به ?اصله چند روز از انتخابات همه اصلاح طلبان اشتباه خود را کش? کرده اند و دوری از مردم را دلیل رای نیاوردنشان می دانند خیلی جالب و کمی نکته دار است .

بله سیاست های انتخاباتی اصلاح طلبان شاید غلط بود اما در ایده آل ها و مقاصد اشتباهی نبود . این که عوام به نخبگان رای نداده اند آنها را زیر سوال می برد نه نخبگان را. به نخبگان تنها این ایراد وارد است که نتوانسته اند به اندازه کا?ی ?ریبکار باشند و در حالی که احمدی نژاد گنجشکش را به رنگ قناری ?روخت آنها از ?روش جوجه قناری شان باز ماندند

قصه

| 1 نظر

?رض کن ر?تی دکتر و بهش می گی دکتر جان من وبا دارم میشه یک قرصی چیزی بدی من بخورم؟ حالا

1- دکتر می گه نه جانم تو اگه وبا داری باید  سه چهار تا آمپول خ?ن بزنی تا خوب شی تازه شاید هم خوب نشی

2-دکتر میگه آره عزیزم اصلا بهت یه مسکن توپ میدم و دردت کلا برطر? میشه

لوس

| بدون نظر

لوس

ک?ا? عمر

| بدون نظر

,و و من اون نبود و اون اینجا نبود و من اینجا بود و اون اونجا بود و اون وقتی از اونجا ر?ت یه جای دیگه خودش خواهد بود.پس علی الحساب به معین رای بدین.
صبح زود هم برین شاید عمرتون به شب ک?ا? نداد لااقل برای بقیه تعیین تکلی?ی کرده باشین

قدرت طلبی

| بدون نظر

قدرت طلبی یعنی اینکه دو روز قبل از انصرا?ت یکی از رقبا را به عنوان معاونت تعیین کنی و در نهایت هم چون نمی توانی برنده نهایی را پیش بینی کنی به ن?ع هیچ کس خاصی کنار نروی (در ضمن ریسک نکنی که مردم ببینند چه قدر رای می آوری)

در ضمن زنده باد علی احسان و غیره

دوران گذار

| 1 نظر

این که مردم این قدر برای رای دادن توی شک و تردیدند پدیده خیلی نادری است. برنامه ها و سوابق کاندیداها که تقریبا معلوم است.علت اصلی این شک و تردید ها این است که خود ملت درست نمی دانند چه می خواهند.

دوستان م?ید

| 2 نظر

بد نیست برای دادن رایتان به چند نکته توجه کنید

 

1-اگر اصلاح طلب هستید رای دادن به کروبی اشتباه است چون  او نماینده اصلاح طلبان نیست او اصلاحات را قشری می بیند و نهایت برداشت او از این موضوع چیزی در حد را?ت اسلامی است.قضیه 50000 تومان مصداق عینی نگرش غیر علمی و سنتی اوست

2- اگر اصلاح طلب هستید نباید به هاشمی رای دهید. من تصدیق می کنم که در امور اقتصادی معین و هاشمی از هم دور نیستند و چه بسا هاشمی با توجه به ارتباطات و کاریزمای شخصی در بعضی موارد مو?ق تر عمل کند. اما ریاست جمهوری او یک عقب گرد سیاسی است.آزادی های ?ردی می تواند با خطر مواجه گردد ، تغییر در بسیاری قوانین تبعیض آمیز ناممکن به نظر می رسد و چه بسا شانس شرکت در انتخابات آزادی دیگر برای همیشه از بین برود.

3- در مورد مهر علیزاده و محسن رضایی که حر?ی لازم نیست

4- اگر طر?دار اصولگرایان یا جناح راست هستید در مرحله اول توصیه می کنم که نباشید اما در مرحله بعد گزینه های شما هاشمی لاریجانی و احمدی نژاد خواهند بود:

قالیبا? در هر صورت نخواهد توانست نمایندگی شما را به عهده بگیرد. تیم همکار او (در صورت ریاست جمهوری)تقریبا همان تیم احمدی نژاد خواهد بود در حالی که همین صداقت و سادگی ظاهری احمدی نژاد نیز در او یا?ت نمی شود و شعار های تبلیغاتی و عملکرد گذشته او تطابق ندارند(بگذزیم از ناممکن و 50000 تومانی بودن بعضی شعارها)

5-از بین دو گزینه لاریجانی و احمدی نژاد با انتخاب لاریجانی علاوه بر تایید بر مواضع مشترک اصول طلبان و انجام یک انتخاب ایدئولوژیک به نحوی به نخبه سالاری محدود نیز رای داده اید و متعهد متخصص را انتخاب کرده اید نه متعهد(اگر متعهد) خالی

6-اما در مقایسه لاریجانی با هاشمی  انتخاب دشوارتر است و بیشتر به درجه اصولگرایی تان بر می گردد اما باز به نظر می رسد هاشمی امروزی تر بوده و بهتر بتواند شکا? اصولگرایی و دنیای قرن بیستم را پر کند.

خبر

| بدون نظر

?تح قله اورست توسط اولین زنان مسلمان یا اینترناسیونالیسم ایرانی

چرا؟

اه

| بدون نظر

به خدا اسم این مرض است . وقتی کاندیداها حق ندارند به هم دیگر کمتر از گل بگویند. نباید از هم ایراد بگیرند. مجری صدا و سیما هم برای رعایت عدالت! از هیچ کدام نمی پرسد این کارها که می گویید را چه جوری انجام می دهید چه انتظاری از مردم می رود که ب?همند کدام یکی این کاره است؟

همه جوری حر? می رنند که انگار تا امروز سران مملکت گاری چی بودند(البته این که تا حدود زیادی درست است) اما از حالا متخصص IT  هستند.باور کنید تا سوال و نقد نباشد حر?ها همین است

نمونه:

اقای محسن رضایی امروز در یک ساعت سر?صل های کلاس اول اقتصاد را گ?ت.  مشکلات مقتصدین ایران در 70 سال گذشته را تبیین کرد.

وزارت کشاورزی را هم اشاره کردند اصلا بیخود در تهران است .مجری پرسید این مدل اقتصادی که می گویید را جایی هم دیده اید ؟ ?رمودند خیر ابداعی است

وزرای ما از همه اقشار هستند چون همه انقلاب کرده ایم همه باید در کابینه باشند (نخبگان و جوانان و بانوان و اقوام). 30 در صد ورزا زیر سی سال خواهند بود.

 

حال تهوع به طور اساسی چیره است

اطلاعیه

| بدون نظر

یک عدد اکبر گنجی(گا?) گم شده است.(به قصد خرید از منزل خارج شده و تا کنون باز نگشته است)

نامبرده میانسال و دارای  لباس راه راه سیاه و س?ید(تو مایه برادران دالتون) می باشد.و توپ سیاه رنگی به همراه دارد  

از یابنده تقاضا می شود با ضماره تل?ن 110 تماس گر?ته و دادستان داغداری را از نگرانی برهاند

آ

| 1 نظر

1199.jpg

بعد دو تا لباس شخصی آمدند یکی این هوا !

شادی روی کسی خور که ص?ایی دارد

| 1 نظر

شاید تو چند روز گذشته این ه?ت یا هشتمین ن?ری بود که با این استدلال می گ?ت به هاشمی رای میدهد که به نظرش با روی کار آمدن  معین درگیری در جامعه زیاد می شود و هرج و مرج پیش می آید(سرکنجبین ص?را ?زود).

یعنی چی؟ یعنی می می خواهیم ایرانی آقای دنیا باشد. از همه سر باشد  ..... اما یک ذره هم حاضر به پرداخت هزینه نیستیم (م?ت هور هم باشد)

کلا

| 1 نظر

این وبلاگ ها که هر پست یک نیم بیت می نویسند و عکس یک بچه و گل می گذارندو احساس نشاط می کنند آدم را یاد بعضی مسئولین جمهوری اسلامی می اندازد که سر خودشان و مردم را با یک سری سخنرانیهای پر از پند و نصیحتهای تکراری گرم می کنند و هیچ و قت هم به ?کر نمی ا?تند که کلا از مرحله پرتند .

ملی مذهبی

| بدون نظر

یک ?رق عمده نهضت آزادی (بخوانید عقلانیت مدرن) با بقیه نظام (بخوانید کوته بینی) در این است که سعی می کنند کمتر از مواضع و احکام کلی در امور جرئی است?اده کنند یعنی وقتی نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند نمی گویند شرکت در انتخابات حرام است بلکه با توجه به شرایط موجود شرکت نکردن بهترین گزینه است.

در نتیجه حالا هم که در انتخابات و به ن?ع معین شرکت کرده اندمتهم به تناقض گویی و زیر پا گذاشتن اصول خودشان نمی شوند

در ضمن قابل توجه بعضی ها: ملی مذهبی ها هم دارند به معین رای می دهند ٫ ولی تو باز هم تحریم کن

راسل

| بدون نظر

اگر چه چندان دلچسب نیست ولی اشاره به واقعیت مهمی دارد:(مسولیت به عهده خود برادر راسل)

Religious education is always an evil because it means teaching children to believe things for which there is no evidence

بشتابید

| بدون نظر

ما در حضور برخی از نزدیکان شلوار عوض نمی کنیم ولی با همان ها به استخر می رویم و با مایو در کنار هم قرار می گیریم. این یعنی م?هوم حجب و حیا م?هومی نسبی و مرتبط با زمینه و متن است. چرا همین مسئله را درمورد ع?ت و حیا قبول نمی کنیم؟

به علاوه هزاران نکته آمورنده دیگر

بشتابید.

ت?اوت

| بدون نظر

از ت?اوتهای دخترها و پسرها یکیش تو واکنش به دوربین است:
man6lg.jpg

و من استراتچی؟

| بدون نظر

تصور اینکه کسی مثل قالیبا? یا احمدی نژاد رییس جمهوز شود طبیعتا تن آدم عاقل را

می لرزاند و وادارش می کند کاری کند که این ات?اق نی?تد. یا با تحریم و یا با رای دادن به معین.

اگر بزند و مردم انتخابات را تحریم کنند (از پایی ?شار بدهند)چه ها که نمی شود؟

بله در صورت امکان چنین تحریمی بهترین گزینه است و از رای آوردن معین هم به مراتب کاراتر است . ولی باید توجه داشت که چنین تحریمی اقدامی کاملا سیاسی است و ?قط در صورت وجود حد اقلی از بینش سیاسی در مردم امکان پذیر است. آنهایی که از ?قر و مسایل آنچنانی ناراضی اند نه به گزینه تحریم بلکه به انتخاب های مت?اوت و یا قدرت گرا روی می کنند.

از سوی دیگر رای گر?تن از این قشر مردم برای معین هم کار ساده ای نیست چون شعارهای مورد پسند این قشر در دیگر ستاد ها گرچه به دروغ ولی پررنگ تر است.

بنابراین شاید بهترین گزینه این باشد که در حالی که مردم را به رای دادن به معین دعوت می کنیم شناخته شدگان و بزرگان اصلاحات در انتخابات شرکت نکنند تا در صورت لزوم بتوانند بگویند که انتخابات ناعادلانه بوده و توسط روشن?کران تحریم شده.......... و از این قبیل اباطیل و اراجی?!

سوال

| بدون نظر

امروز مجددا در جایی به این سوال برخوردم که ما برای اسلام چه کرده ایم؟

آقا مگر اصلا قرار است ما برای اسلام کاری بکنیم. اسلام دین است . روش است . برای عاقبت به خیر شدن ما و در ضمن خوب زندگی کردنمان. اسلام بهترین مرکب است برای اینکه ما را به هر جا که باید برساند. مگر آدم برای مرکبش جانش را می دهد

(اشتباه نشود شهادت همچنان عزیز است اما با این توجه که برای اسلام نیست بلکه در بعضی زمان ها بهترین انتخاب است و عین رستگاری است)

به این یادداشت کیهان توجه کنید:

بهانه كساني كه دكترمعين را به انصرا? تشويق مي كنند اين است كه صلاحيت وي با حكم حكومتي احراز شده است و در مقابل، حاميان صادق دكترمعين با تاكيد بر اين كه تدبير رهبر معظم انقلاب حكم حكومتي نيست، بلكه تصحيح نظر شوراي نگهبان است در پي خنثي كردن بهانه حاميان ناصادق ايشان هستند. در اين باره بايد گ?ت؛ چه ت?اوتي مي كند كه تدبير رهبر معظم انقلاب، به لحاظ ?قهي، يك «حكم حكومتي» تلقي شود و يا تصحيح نظر شوراي نگهبان؟

جالب انجا است که به حامیان صادق اشاره می کند. از نظر این بنده خدا طر?دار معین هم به صادق و غیر صادق تقسیم می شوند . یعنی اصلا طر?دار را خارج از رابطه ولایی نمی تواند ب?همد. از نظر ایشان درست نیست به کسی رای بدهیم ?قط چون از دیگران بهتر است باید عاشق بود!

تیره

| بدون نظر

من هم به معین رای می دهم به این دلیل ها و به دلیل اینکه به قول یک دوستی معین پدر و مادر داره ( البته اثبات شی ن?ی ما عدا نمی کند! یا می کند؟)

تیکه لوس گل آقایی

| بدون نظر

به این می گویند استعداد.

آقای مهر علیزاده هم می ?رمایدند که رقیب اصلی شان هاشمی است . البته با درز گیری از اینکه شش تای دیگه هم از ایشان بالا تر هستند.

بالاخره دروغ که نگ?ته . بخشی از حقیقت را گ?ته.

--------------------------------------------------------

راستی کاش میر حسین موسوی هم تو ورزش کشور کاره ای بود شاید اینجوری رضای خدا برای شرکت ایشان در انتخابات کسب می شد.
2 نوشته شده در چهارشنبه چهارم خرداد 1384ساعت 17:36 توسط جهان چهارم | 3 نظر

?لس?ه

| بدون نظر

ملاک های تشخیص خوب و بد؟ (?ضیلت؟ نتیجه؟ آسمان؟) مشکل همین جاست .

ما ابتدایی ترین ملاک را داریم.

بازیهای کامپیوتری را دیده اید که طر? مرحله اول چاقو دارد بعد کلت بعد ت?نگ و shotgun بازوکا و آخرش هواپیما و تانک و موشک ؟ چاقو ?قط به درد مرحله اول می خورد . با چاقو نمی شود بازی را تمام کرد

البته یک ن?ر هم می گ?ت خوب یعنی من!!( بین آدم حسابی ها البته. و گرنه که خیلی ها این حر? را زده اند)

زنده باد

| بدون نظر

آيت الله منتظری علت سکوت خود در مورد انتخابات را اعلام کرد

2005ld18ku.jpg

برادر ؟ عمرا

| بدون نظر

برادرمان احمدی نژاد همه این حر?ها را در یک مصاحبه تولید ?رموده اند:

هيچ تعهدي به حزب يا گروه‌هاي خاصي ندارم و تا امروز از جانب هيچ گروهي حمايت نشده‌ام.

همچنین در ادامه انصرا?، اجماع يا ائتلا? معلوم نيست چرا وارد ?ضاي انتخاباتي شده است؟ اينها چي هستند؟ مگر همه بايد تابع اين ادبيات باشند؟

به علاوه در مورد حضور در شهرداری در زمان انتخاتات شهر از طريق تماس با بيسيم و ارتباطات نيز اداره مي‌شود و اين طور نيست كه روزانه در سطح شهر باشيم.

و در راستای تبیین مواضع ?رهنگی و ?لس?ی هيچ كس حق ندارد براي مردم نمايش بازي كند؛ چرا كه ملت ايران همچون خانواده‌اي هستند كه بايد با هم صداقت داشته باشند.

و در نهایت و هم راستا با مطلب مربوط به پندار خود ابطالگر در بالای سایتشان : توهين و تحقير ديگران مشي انسانهای قدرت طلب و زبون است

خدا وکیلی چه به سر مردم آمده که این حر?ها را می خرند؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

و برای تنوع به این ظری? بینی ها هم نگاهی داشته باشید!

ابراز همدردی با پند مخ?ی و کاملا هوشمندانه

| بدون نظر

شب خسته و کو?ته می رسی خونه و روزنامه رو زیر و رو می کنی و اعصابت خورد میشه و می گذاری اش کنار.هیچ چیز جالبی توش نیست

یا از ساعت نه مینشینی پای اخبار و آخرش که بلند میشی انگار هیچ چی عایدت نشده ، ?قط نیم ساعت وقت تل? کردی.

به ر?یقت تل?ن می کنی و بعد از یک ربع یا شاید هم یه ساعت می بینی که چند تا جک رد و بدل شده و بس. یا نهایتا یه قرار سینما

دانشگاه و کلاس و انجمن که کلا به کنار

...........

خوب معلومه اگر یه ذره هم عاقل باشی می ?همی یه جایی یه چیزی ایراد داره

اما خوب کیه که ب?همه چی و کجا

یک حر? خوب بدون اشاره به هیچ مصداق عینی

| بدون نظر

‘ پندار خود – ابطالگر ’ پنداري است كه صدق آن بطور ضمني بر كذب آن دلالت ميكند . براي مثال ، اين قضيه را در نظر بگيريد ‘ همة گزاره هاي عمومي كاذب هستند ’ . اين يك گزارة كلي است . اگر صادق باشد ، آنگاه لازم مي آيد كه كاذب باشد

بیانیه

| بدون نظر

قابل قبول است که هر کسی بنا به شرایط محیطی و غیره و ذالک نگرانیهای خاص خودش را دارد و در دنیا دنبال یک چیزی است

از نان شب گر?ته تا قبولی و نمره دانشگاه یا آزادی وعدالت و اسلام و حقوق بشر و دموکراسی و حتی شهوت و خوشگذرانی .

همه اینها را میشود یک جوری تحلیل کرد .

ولی تو مغز بعضیا خدا هم نمیدونه چی میگذرد

عقل هر چیزی بی از آدمیزاده !

| بدون نظر

یکی از مطالب جالبی که در رابطه با ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری خواندم . تحلیل کیهان از کاندیداتوری دکتر ابراهیم یزدی بود :

(( ابراهیم یزدی سرکرده گروهک غیر قانونی نهضت آزادی نیز به رغم آگاهی از عدم صلاحیت خود بر اساس قانون و نامه معرو? و صریح حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر غیر قانونی بودن این گروهک برای نشان دادن عمق کینه به نظام مقدس جمهوری اسلامی از ثبت نام کنندگان دیروز بود !

زندگی

| بدون نظر

چیست این سق? بلند ساده بسیار نقش / زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

زندگی روتین یعنی چی ؟ یعنی زندگی روتین نمی تواند نارضایتی ایجاد کند؟


یعنی کمال آدمیزاد در زندگی روتین کردن است؟

مگر اینکه اون روتینی که شما میگویی همان کمال دست نیا?تنی امثال ما باشد؟(که البته بنده دیگر اسمش را روتین نمی گذارم!)

شاید هم خوشی زده زیر دلت اخوی

سرگیجه

| بدون نظر

یک گیری که این تکثر گرایی در وجود ما ایجاد کرده این است که با خیال راحت نمی تونیم به یک ن?ر بگیم أقا این حر? یا کار شما غلط است . اگر هم بگیم جدا وجدان درد می گیریم. از کجا معلوم حر? خودمان غلط نبوده باشد؟

آخ آخ وجدانم !

تاریخ

| بدون نظر

اين قدر به دنيا و ما?يها بد و بيراه گ?تيم که حالا دماغمان را هم پاک کنيم اين ميشود بازتاب جهانی اش!

2005ld18ku.jpg

| بدون نظر

اگر حال و حوصله داشتم يک جواب طولانی و م?صل به اين حر? می دادم ولی علی الحساب :

با اين نحوه نگرش کتاب آشپزی مثلا نبايد چاپ بشه چون با کتاب برخورد چیپ! ميشه

نه عزيز من هر کسی به دلايل شخصی خودش وبلاگ می نويسد و وبلاگ هم يک چيز مقدسی نيست که کلاسش بياد پايين.اگر شما به نوشتن بقيه بگی لاس زدن اون وقت شايد هم يک ن?ر يک نوشته شما را اسمش رو بگذاره اقدام عليه ......

هر کو نکند ?همی...

| بدون نظر

من یک چیز را نمی ?همم .یعنی می ?همم ولی خیلی عصبانی ام می کند . اصلا این یعنی چه که کسی بگوید من در حدی نیستم که مثلا در مورد خاتمی و یا اینکه چه قدر مو?ق بود نظر بدهم ؟

مگر بحث ?لس?ی است که ?قط درس خوانده ها حق اظهار نظر داشته باشند؟ بالاخره هر قشری از رییس جمهور (وکیل مردم!) انتظاراتی دارد و باید به خودش حق بدهد که در مورد اینکه انتظاراتش چه قدر براورده شده نظر بدهد. و گرنه که ما رمه و رییس جمهور هم یک چوپان دیگر.

....................................

راستی چند تا چیز دیگه ممکنه باشه که من ن?همم؟

| بدون نظر

اين ?رودگاه امام هم شورش را در آورده هر جايش رو می گيری از يک طر? ديگه ميزنه بيرون.

اصلا همه چيز همينه

بيچاره سقراط چند قرن پيش درست ?هميده بود که وقتی اين طوری ميشه بايد مشکل را يک جور ديگه حل کرد.

| بدون نظر

رمضان زاده:ا?تخار دولت خاتمی است که کسانی که به او نامه نوشتند که کاسه صبر ما لبريز شده و اگر سرکوب نکنيد سرکوب می کنيم با لباس شيک جلوی مردم می ايستند و خواهان تحول هستند

دکتر قاليبا? :جواب رمضان زاده را نبايد داد و من شان پاسخگويی برای او قائل نيستم.

يعنی چی؟

-اين سوال ?قط برای رمضان زاده معلوم الحال پيش آمده . آن هم که جواب دادن ندارد.

-جواب رمضان زاده را نبايد داد چون جوابی وجود ندارد .

-من دکتر هستم و سردار قاليبا? که آن نامه را نوشته کس ديگری است و آن کس ديگر خودش به موقع جواب می دهد.

-من با لباس شيک جلوی مردم نمی ايستم و خواهان تحول نیستنم

-من ?قط برای رمضان زاده شان پاسخگويی قائل نيستم .اگر رهبری بپرسد جواب می دهم

-حالا ما يک غلطی کرديم

شرح حال

| بدون نظر

بعد ۵ روز که هی می روم و پسورده را از توی ايميل ها نگاه می کنم و می زنم تازه ?هميدم شماره خودمه.

در و گهر

| بدون نظر

آدمها معمولا خيلی از حالات حر?ها و علتشان را تا در موقعيت مربوطه قرار نگيرند درک نميکنند .
-مثلا ؟
-يکيش همين جمله!
البته بعضی ها استثنا هستند و این چيزها را بدون تجربه شخصی هم می ?همند ولی خوب آنها هم چيزهای ديگری را نمی دانند
-دوباره مثلا ؟
-اينکه اشتباه می کنند!

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از خردادماه 1384 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

تیرماه 1384 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30