آرشیو مردادماه 1384

ما

| 3 نظر

این مطلب عینا از اینجا کپی و چسب! شده ولی ان قدر چسبید که در ادامه مطلب هم دوباره آوردمش

پس بخوانید:

مرز

| بدون نظر

از مهندسین ?رهنگی و مسئولین انقلاب نرم ا?زاری خواهشمندیم پس از روشن کردن تکلی? مرزها -یی که هم اکنون در دست اقدامند- مرز بین غیرت و دیوانگی را روشن کنند که ما تکلی?مان را (به حول و قوه الهی(به خاطر است?اده از کلمه مقدس تکلی?)) بدانیم!

می بینی؟ اصلا قشنگی قصه به همین است که ...مرز نداشته باشد ولی یک عده آدم .... که خودشان را-و به تبع دیگران را- برای ?کر کردن کوچک می بینند همیشه دنبال  مرزها می گردند. (و بدین سان عمرشان را تل? می کنند)

باشد که ما جور دیگری تل? کنیم

...

| 4 نظر

یک ه?ته وبلاگ ما نبود . ّآب از آب تکان نخورد.

وضع خودمان هم خیلی ?رق نمی کند

دنیا

| بدون نظر

اسرائیلیها حالا که چند ن?ر را به زور از  چند تا شهرک بیرون آورده اند ?کر می کنند که دردشان کم از مال ?لسطینی ها ندارد.

مثل تواضع کسی که خانه مجللش نزدیک بازار است و می گوید ما جنوب شهریها

منطق

| بدون نظر

خارج شدن ار منطق و ?رهنگ عامه و رایج اگر یک بدی داشته باشد این است که همه مسئولیت کارها به دوش خودت می ا?تد .

خوب و بدهایت غیر خوب و بد معمول می شود و ?قط خودت میتوانی بشناسیشان.

شئونات

| بدون نظر

عضو کميسيون ?رهنگي مجلس: اين طرح پس از تصويب ابتدا در دانشگاه و ادارات و مدارس اجرا خواهد شد:

به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر در ادارات‌ كارمندان‌ را ملزم‌ به‌ رعايت‌ پوشش‌ كنند يا در دانشگاه‌ها دانشجويان‌ ببينند در صورتي‌ كه‌ حجابشان‌ را رعايت‌ نكنند يا آقايان‌ لباس‌ آستين‌كوتاه‌ بپوشند در پايان‌ ترم‌ نمره‌ نخواهند گر?ت‌ يا اخراج‌ خواهند شد يا به‌ كميته‌ انضباطي‌ مي‌روند يا استاد پايان‌نامه‌شان‌ را نمي‌دهند براي‌ ماندن‌ در دانشگاه‌ها مجبور مي‌شوند شئونات‌ را رعايت‌ كنند

اصلا همه اش یک طر? این جمله آخر یک طر?(دیگر)

شئونات را رعایت کنیم که در دانشگاه بمانیم

در دانشگاه بمانیم که سربازی نرویم

بعد ?ارق التحصیلی هم سربازی برویم که بتوانیم کاز کنیم استخدام شویم و معامله کنیم

برای اینکه هر قسمت از زندگی عادی و روزمره ات را بکنی باید یک جور به حکومت باج بدهی. کدام آدم عاقلی این حکومت را دوست دارد(البته کسانی هستند که این ها برایشان باج دادن نیست .آن ها حکومت را دوست دارند چون در واقع آن ها هستند که باجی که من و تو می دهیم را می گیرند)

این هم از وضعیت اصلاح طلبی ، حالا باید یکی بیاید ار این 320 ن?ر حمایت کند:

اعلام حمايت 320 تن از ?عالان سياسي،مطبوعاتی ودانشجوئی از نامه 122 تن از روزنامه نگاران و شخصيت هاي سياسي به رجال اصلاح طلب درباره اکبر گنجی

اطلاعات

| 1 نظر

اگر کسی ?کر می کند که  زرنگی و قدرت تصمیم گیری و ?هم و شعور در سیاست مهم ترین عوامل هستند خیلی اشتباه می کند .

مهم ترین چیز اطلاعات است. این اینترنت هم بیخود نیست که دشمن شده . اطلاعات همه را به همه می دهد.

...

| بدون نظر

از قرار معلوم هر چی که ما بهش ?کر کنیم گندش در می آید

دوستان مواظب باشید ن?تی نشوید.

خشم

| بدون نظر

عصبانیت در دو حالت پیش می آید . اول حالتی که داری حر? حساب می زنی و به دلایل مختل?  حر?ت را نمی خرند . خلاصه اینکه حق داری

حالت دوم اینکه خودت هم می دانی داری اشتباه می کنی اما باز شلوغ بازی دز می آوری. یعنی در واقع از اینکه اشتباه کرده ای(از ضع? و حماقت خودت) عصبانی هستی و جرات قبول اشتباه را نداری

این دومی خیلی لذت دارد اگر بتوانی کنترلش کنی(?کر می کنم سخت تر هم هست)

...

| بدون نظر

نظرات مربوط بدهید

حتی شما !

پ.ن ای بر روح اون کسی که این تیتر های 3 نقطه را یاد ما داد

...

| 2 نظر

در مدرسه علوی به جای جلسه ه?تگی یک چیزی دارند به اسم کلاس اعتقادات . البته اینکه جای جلسه ه?تگی را گر?ته یک بحث دیگر است ولی خوبیهای خودش را هم دارد.از سیر تا پیاز دینشان را در این کلاس ها به طور منظم یاد میگیرند. باز بماند که چه قدر این چیزهایی را که یاد می گیرند ما قبول داریم یا درست است ، ولی هر چه هست اقلا (یا به قولی اقلن!) می دانند به چی ایمان دارند . اما ما نمی دانیم به چی ایمان نداریم!

جهان بینی مان بلبشویی است .هر تکه اش را از یک جا کش می رویم و اینکه این تکه ها با هم جور در بیاید خودش مساله ای است .

البته خیلی هم نمی شود گ?ت که تقصیر ما است چیزی که دنبالش می گردیم توی هر دکانی پیدا نمی شود. نظریه یا دینی که ما به اش دل خوش کرده ایم عملا در دست احداث است (شاید هم طبیعتش این باشد که همیشه در دست احداث بماند.)

...

| 2 نظر

برای چی باید چیزی که انتظارش را داریم. باز آدم را هیجان زده کند
می خواستی مهاجرانی بشه وزیر ارشاد؟

یک سوال عجیب

| 3 نظر

چه کارهایی به آدم مربوط است؟ اصلا ارزش وقت گذاشتن دارد؟

البته با توجه به جوابی که من به سوال اول می دهم این سوال پیش می آید که آدم با این همه وقت چه کار کند؟

کتاب

| 3 نظر

کتابها خیلی مهم تر از آن چیزی هستند که ?کر می کردم.آن هم نه کتابهای علمی و ?لس?ی و آموزشی . رمانها و داستانها!

امروز که به دلایل خیلی از کارها و ا?کار خودم نگاه می کنم می بینم گاه ریشه در کتابها و داستانهایی دارد که اصلا شاید در یک موضع دوجانبه و گ?تمانی حاضر نباشم حتی به حر?های نویسنده در آن مورد گوش کنم.(یا اصولا موا?ق باشم ولی شرایط برای عمل بر مبنای چنان حر?هایی مهیا نباشد)

نویسنده به صر? توانایی در نوشتن و توصی? یا علم به موضوع خاصی توانسته انبوهی از عقاید شخصی و گاه کاملا بی ربط خود را در ذهن معصوم! ما جا کند.

خلاصه آنکه داریم می شویم مثلا مهندس در ج.ا.ا اما با عقاید و روش نگاه به زندگی  پدر ژپتو و دارتن یان و پیزبزخو? و  ژان والژان در ایتالیا و روسیه و ?رانسه

(البته خودمانیم از بعضی جهات هم بد نیست . وص? العیش نص? العیش!)

| بدون نظر

این هم از ?ک اص?هان. شما حر?ی داری؟

مرض

| بدون نظر

مرض که شاخ و دم نداره ما نوستالژی مان هم با چیزهایی تحریک می شود که به آدمیزاد نمی خورد

سروش

| 3 نظر

حر?های دکتر سروش به من هم جندان نچسبید . من روال کلی صحبت ایشان که سوال و پاسخ های ممکن را مطرح می کنند و تصمیم گیری نهایی را تا حدودی به عهده مخاطب می گذارند دوست دارم . اما به نظرم ایراد عمده اینجاست که در این مورد هیچ پاسخی مطرح نشد و هر چه بود سوال بود . آن هم سوالی که به انحا مختل? توسط دیگران پرسیده شده بود.

اما از سوی دیگر اینگونه نقدها که تمرکز را بر روی بیان  بی مورد بودن سوال دارند وارد نمی دانم . هر چه ما بگوییم که این مشکل خاص شیعیان نیست و گریبانگیر مسیحیت و سنت  نیز هست از ارزش سوال نمی کاهد بلکه  بر آن می ا?زاید.رد استناد سروش به اقبال را نیز که  بیشتر یک مثال است تا هر چیز دیگر نمی توان به معنی رد این سخنان تلقی کرد.

همچنین از کجا می گوییم: نمی توان از شيعه و مسلمان خواست از عقايد 1400 ساله خود دست بردارند تا نعمت دموکراسی را در آغوش بکشد

 سخنان سروش در مقام بحث نظری است نه دز راستای پیشبرد اصلاحات که بگوییم می توان یا نمی توان چنین و چنان کرد

حر? آخر هم اینکه دکتر سروش که مسابقه انتخاباتی نمی دهد  و یا موضع حزبی ندارد که از شجاعتش خوشحال شویم . وقتی از حر?های ایشان خوشحال می شویم که دارای چارجوب منظقی باشد و ?لس?ی

خورد تو پوزمان

| بدون نظر

خطاب به من ، تو  و امید مهرگان

همراه با رگه هایی از حقیقت

.....

| 1 نظر

درش ببست و کلیدش به دادستانی داد

زمان

| بدون نظر

khatami-akharin-didar.jpg

از حالا.... 3 سال و 364 روز مانده

?علا

| بدون نظر

همه چیز را سیاسی نکنیم. به ?کر حقوق بشر باشیم.اخلاق داشته باشیم....

البته هنوز یک سری سوالهای اساسی باقی مانده  ولی علی الحساب زنده باد زندان و زندانی!

?

| 2 نظر

خدا ناراحتم میشه؟ خوشحال چی؟ عصبانی چی؟

"رنج" میبره؟

خاتمیت

| 3 نظر

این خاتمیت هم نکته جالبی است ها

اینجوری دیگر ابو حنی?ه که هچ. پیغمبر هم رجل و نحن رجال!

شما لط? کن یک گیر بده. شما هم یک موا?قت حواله کن.

دستور خدا

| بدون نظر
خدا همیشه اینطور دسنور می دهد  . به مسئولین می گوید شل بگیرید به مردم می گوید سخت بگیرید اما ما بر عکس عمل می کنیم . مسئولین سخت می گیرند مردم شل!:
زکی بدوی، بنيانگذار و رئيس کالج مسلمانان در لندن که عهده دار تربيت روحانيان مسلمان در بريتانياست در گ?تگويی با بی بی سی به زنان مسلمان اعلام کرده که اگر نگران اينند که به دليل پوشش اسلامی خود مورد حمله قرار بگيرند، عقل حکم می کند حجاب خود را بردارند و نبايد ?کر کنند که در صورت برداشتن حجاب خود مرتکب گناه می شوند، چراکه اسلام نمی خواهد کسی جانش در خطر بي?تد يا بی دليل دچار ترس و وحشت شود.
يکی از زنان مسلمان لندن می گويد: "من روسری به سر می کنم و به خاطر هيچ کس آن را بر نمی دارم، چون بالاخره خدا به من دستور داده که حجاب داشته باشم و احدی از مردم نمی تواند بيايد و به من بگويد که حجابت را بردار".

.....هه هه

| بدون نظر

سخت و نرم

| بدون نظر

ما ?قط وقتی ?یلسو? و روشن?کر می شویم که 24 ساعت را ?یلسو? و روشن?کر باشیم نه ?قط موقع بحث و مطالعه . این هم کار سختی است چون باید حداقل به ا?کارت و استدلال هایت ایمان پیدا کنی. حالا این ها به کنار اصلا می خواستم چیز دیگری بگویم که آنهایی که ار کامپیوتر و الکترونیک سر در می آورند ار ته دل می ?همند:

پروسه ?کر کردن ما مثل است?اده از یک نرم ا?زار برای حل یک مساله یا الگوریتم است . است?اده از احساس مثل است?اده از سخت ا?زار است . سریع ولی انعطا? ناپذیر(و معمولا قدیمی تر از نرم ا?زارهای موجود در بازار) حالا اگر بتوانیم در احساسات  تغییرات لازم را ایجاد کنیم . قادر خواهیم بود که مسایل را سخت ا?زاری حل کنیم

(به قول علما زهی به سعادت چنین ا?رادی)

(البته زهی که علما می گویند ?رق داره با زه دیگران)

?یلسو? شوید

| بدون نظر

این هم یک مشکل دیگر

| بدون نظر

چند سال است به جای «گ?تگو كردن» يا «آتش زدن» مي‌نويسيم «به گ?تگو نشستن»، «به آتش كشيدن»، به اين تصور كه «نام نو»، يا در واقع نونوار شده، «ناميدهٌ نو» مي‌زايد. يعنی خيال مي‌كنيم، وقتی «گ?تگو كردن» بشود «به گ?تگو نشستن» و «آتش زدن» بشود «به آتش كشيدن» پس گ?تگو بايد جدي‌تر و آتش سوزنده‌تر باشد. يا به جای «نوشته» اخيراً «نوشتار» مي‌نويسيم، بي‌آنكه «نوشته» كه معلوم نيست چرا ناگهان «نوشتار» شده، بتواند با تغيير نام تغيير ماهيت دهد

البته من صد در صد مخال?م . گقتار بر کردار تاثیر دارد. و بر همه چیز دیگر

جواب به جواب به جواب

| 3 نظر

1-تو (انگشت اشاره داره به طر?ت شلیک میشود)

      1-1به ?رض که اصلا سروش نه و هایدگر گ?ته باشد(از این بالاتر؟) مگر این که کی گ?ته ربطی داره؟

      1-2 هر کسی را که بخواهد جلسه را به هم بزند می شود تهدید به اخراج کرد.

      1-3 کی گ?ت خوب بود . عرض شد بهتر از متوسط تاریخ ایران بود . نبود؟

2- شما نه اون اْقا پشتی

چرا بحث تو بحث می آری؟

یک بار سوال این بود که اگر گنجی را آزاد کنند آیا همه زندانیها یاغی نمی شوند که جواب درخور عنایت شد. یک بار بحث سر این است که بهترین گزینه جلوی روی گنجی چیست آن وقت حر? شما درست است.هر چیزی جای خودش

دو جواب و نص?ی

| 3 نظر

1- برادری که میگویی آزادی گنجی به صلاح نیست چون از ?ردا هر کی می ا?تد زندان اعتصاب می کند و باید آرادش کرد. اگر کسی گنجی را آزاد کند تحت تاثیر 3 عامل است

      1-د?اع بی حدو حصر آدم هایی که سرشان به تنشان می آرزد از او

      2-ماهیت جرم و علت زندانی شدن او

      3-اعتصاب غذای او (که خود تابعی از 2 شرط اول است و هر کسی دست به این کار نمی زند) حالا ?کر می کنی بین این 3 شرط به این راحتی اجماع حاصل می شود؟

2-تو که تکلی?ت را با خاتمی روشن کردی: قيام آرام و دموکراتيک مردم ايران عليه استبداد دينی در خرداد ١٣٧٦ کجا بود مرد حسابی . الان که دیگر باید برایت روشن شده باشد که عمق آن قیم تا کجا بوده. آن موقع گزینه متقاوت با بقیه و طغیان گر خاتمی بود حالا شده احمدی نژاد. می خواهی از خاتمی شاکی باشی شاکی باش . من هم هستم . من هم ترجیح می دادم انتخابات ها را بسیار بهتر از آنچه شد برگزار کند. ولی این را هم می دانم که در هر حال بهتر از آنچه در مملکت ما معمول است و بود برگزار شد. دانشجو هم آنچنان آش دهن سوزی نیست که شما می گویی . (نمونه اش دموکداسی خواهان دانشگاه خودت و خودم(انجمن و شورای صن?ی که هچ))

3-دکتر سروش می گ?ت ص?ات نماینده خدا به ص?ات خدا(یی که می شناسد) نزدیک است من نمی دانم چرا این خدای ما لم یلد و لم یولد است

 4-اخیش!

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از مردادماه 1384 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

تیرماه 1384 بایگانی قبلی است

شهریورماه 1384 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30