آرشیو فروردینماه 1385

سنگی بر گوری

| 1 نظر

اگر من نخواستم بچه دار بشوم یا خواستم سرم را بگذارم پیش از موعد بمیرم که اختیار و آزادی ام را اثبات کرده باشم و به دنیا و صاحبش  دهن کجی کرده باشم تقصیر آل احمد است با این کتابش:

سنگی بر گوری

...

| بدون نظر

D

| 1 نظر

آقا ما شدیدا دپرس شدیم. تا همین چند وقت پیش  ?کر می کردم خوشحال ترین آدم دنیا خودمم .

چون اصولا در هر حرکت آدمها نکته خنده داری پیدا می کنم که بخندم. حر?ها ی مردم هم که در هر صورت سوژه خنده هستند . نوشته ها هم به هکذا

اما یک قلم را نداشتم آن هم این که به خودم بخندم که الان می بینم بعضی ها آن را هم دارند. هر سه چهار کلمه که می نویسند یک دو نقطه دی  پشتش می گذارند! :D

(خدا وکیلی به خودتان نگیرید)

مرد

| 3 نظر

از تاثیرات زندگی مدرن در ایران یکی هم این است که  اخلاقیات مردان ایرانی شدیدا به سمت زنانگی میل می  کند. از وسواس و ملاحظات مت?اوت بگیر تا زودرنجی و حتی جهان بینی و .....

به نظرم علت این امر هم تلاش خودشان است. به نوعی به زنها باج می دهند یعنی سعی می کنند  با تامین بیش از حد بعضی نیازهای ?طری زنان و همراهی با آنها در اینگونه خواسته هایشان آنها را از بعضی حقوق مدرن و قرن بیستمی شان منصر? کنند.

خدا وکیلی این د?عه را نظر بدهید. چون نظر تان مهم است. حتی شما دوست عزیز!!

استادیوم

| بدون نظر

 هر مسأله‌اي بايد با مشاوران آگاه به آن زمينه مراجعه كرد. در مسايل ديني به مراجع و علما، در مسايل اقتصادي به اقتصاد‌دانان، در مسايل سياست خارجي به آشنايان به سياست خارجي و آقاي رئيس جمهور نبايد تنها به مشاوران خودشان در اين زمينه قناعت كنند.

 بخشی از نوشته آقای مکارم به رییس جمهور است در راستای دستور ورود زنان به استادیوم. این نشان می دهد که باز هم به احمدی نژاد. نه برای اینکه او اجازه ورود زنان را داده و اینها مخال?ت می کنند

بلکه چون آقای هنوز مکارم ?کر می کند که دادن اجازا به زنها (نوامیس!) برای ورود به استادیوم امر دینی است و باید در آن با علمای اسلام مشورت کرد. باز هم به احمدی نژاد که ?همیده قضیه سیاسی اجتماعی است نه دینی.(حتی اگر تصمیمش را پس بگیرد )

خنده سیاسی

| بدون نظر

یا ایها الذین امنو

طرز پاسخ دادن این مرد به خبرنگاران را ببینید و از رای خود پشیمان شوید

همه چیز را با خنده و مسخره بازی رد کردن هم حدی دارد

اختیار

| بدون نظر

ما به گذشتگان مان مدیونیم. روی دوش غول هایی مثل  نیوتن ایستاده ایم و.... اما  طلب زیادی هم از آنها داریم.

 اگر هم با تلاش علمای اعلام اثبات شود که انسان ذاتاً مختار است. مسیری که گذشتگان برای زندگی ما رقم زده اند تحقق  این اختیار را اگر نه غیر ممکن قطعا دشوار می سازدو چه طلبی بزرگتر از آزادی؟

(این سیاسی نبودها، ?لس?ی بود یعنی اسکوپش ایران نیست جهان است!)

مویایل

| 1 نظر

موبایلی خوب است که همه قرآن توش جا بشود

موبایلی خوب است که ظر?یت چند ساعت موسیقی را داشته باشد

موبایلی که بشود زیاد باهاش حر? زد.

موبایلی خوب است  که مقدار زیادی سخنرانی پخش کند..

موبایلی خوب است که خوش دست باشد

موبایلی خوب است که تصاویر قبیحه پخش کند

موبایلی خوب است که توی دنیا تک باشد(7600 مثلا)

موبایلی خوب است که کامپیوتر باشد...

 

اگر هم کسی گ?ت موبایلی خوب است که درست آنتن بدهد به قبر پدر نوکیا خندیده. دروغ گ?ته

بسیج

| 1 نظر

آقای آموزش وپرورش اعلام  کرده که در تاسیس مدارس  از این به بعد به بسیج اولویت داده می شود

مجلس ا?ولگرا هم که اولویت قراردادهای پیمانکاری را به بسیج داده است.

در طرح برخورد با بی حجابی هم که اعلام شده قرار است از نیروی بسیج است?اده بهینه انجام شود.

من نمی خواهم ادعا کنم که بسیج گشتاپوی اسلامی است ولی رابطه زشتی بین انتظار از بسیج در برخورد با مردم و پاداشهای بی ربط آن دیده می شود

 این ره مشخصا به ترکستان ختم میشود

شهر صلح

| بدون نظر

می گویند طر? کچل بود اسمش را گذاشتند زل?علی . اورشلیم یعنی شهر صلح!

...

| بدون نظر

بعد این پست انگلیسی ?همیدم این حواشی این بغل خیلی قشنگه . حلقوی است. اگر گ?تید چرا؟

خدای که می چزاند

| بدون نظر

وقتی کار خدا رنج دادن باشه همین میشه دیگه هر نوع خوشگذرانی هم گناه حساب میشه.

اخلاق بهاری

| بدون نظر

کش? جدید بنده می گوید آن چیزی که در اخلاق بد و بد دهنی مردم ما اثر دارد همانا عکس العملی بودن است.

مثلاه اگر کمی از حد اعتدال مودب تر با کسی صحبت کنی یا به تو پرخاش می کند که بگوید که ?کر نکن خیلی آدمی ، یا سعی می کند از تو هم مودب تر باشد که باز ب?همی او هم با شخصیت است

عکسش در مورد بد صحبت کردن هم هست

انگار حر? زدن میدان جنگ است . در حین اینکه داریم با هم در مورد آب و هوا حر? می زنیم داریم عین ببرهای راز بقا دور هم می چرخیم

شاید برای این است که زیادی هندوانه زیر بغلملان است و ?کر می کنیم استعدادهای ناشناخته زیادی داریم که باید به دیگران نشان بدهیم تا آن موقع قدر من و تو مثلا راننده تاکسی را بهتر بدانند و کرایه 100 تومانی را 200 تومان بدهند

وقتی با کار کردن خرج زندگی در نیاید آدم به این کارها می?تد دیگر ?کر می کند حتما استعدادهایش آن طور که باید بروز نکرده که خرجش دز نمی آید . این است که 24 ساعت در حسرت است. آن وقت هم اخلاقش بیخود می شود هم به هر کسی که گ?ت هاله نور و وعده امداد غیبی داد اعتماد می کند هم پدر صاب بچه ما را در می آورد.....

پ ن:حالا بگید بهار ?صل تخمریزی و..... است .نه آقا جان ببین ذهن ?لس?ی من چه قدر شک?ته! بهار وقت ?لس?یدن است

| 1 نظر

برکناری برلوسکونی از قدرت را به ?ال نیک می گیریم و روزی را به انتظار می نشینیم که همه .....ها از قدرت برکنار شوند

(جای خالی را با لغت مودبانه مناسب پر کنید)

.....

| بدون نظر

 و اینک شیدا

صداقت

| بدون نظر

استادمان می گ?ت توتالیتر یعنی حکومت طبقاتی گاهی این طبقه اشرا?ند گاهی نظامیها گاهی هم ما روحانیون هستیم!

هویجوری

| 1 نظر

نزدیکترین تجربه من به عشق یه چیزی میتونه باشه تو ای مایه:

-شاید دوستت داشته باشم

توصیه

| 1 نظر

عزیزم کشی رو که یک سرش دست من است اگر خیلی محکم بکشی ممکنه که من  آرام آرام بیام طر?ت که خطر را کم کنم ممکن هم هست ولش کنم بروم آن وقت دو جوره پشیمان بشی...

 

....

| 1 نظر

دوست داشتن مستقل از شناخت است(تکبیر)

 

 

ساده سازی

| 1 نظر

ساده سازی م?اهیم مشکل بزرگی است در تاریخ بشریت مقیم ایران

از مطابق و عین شرع جلوه دادن مشروطیت در آغاز آن و مشکلاتی که هنوز گریبانگیر مملکت است بگیر تا چیزهایی مثل آداب دینی و................

هر چی ?کر می کنم چرا باید سازمانی به بزرگی(سازمان)حج وزیارت وجود داشته باشد و چرا باید مسلمین همیشه بدهکار اینگونه در آمد خود را خرج پز حاجی شدن و واردات چادر مشکی و تسبیح بکنند چیزی جز ?راموشی اصل این سنت ساده سازی شده به ذهنم نمی رسد

یا واقعا برایم نا م?هوم است که چه طور آیه ای را که مومنان را از ?لان گناه نهی میکند و به سیخ های داغ بشارت می دهد را می توان با چهچهه خواند و هنوز معنی اش را درک کرد

حسادت

| بدون نظر

دیگه ندیده بودیم کسی به ناراحتی دیگران حسودی کند

(البته حالا که ?کر میکنم خیلی هم منطقیه!)

هسته

| بدون نظر

 ?کر کنم امروز برای چند دقیقه ای مسائل هسته را از نزدیک دنبال کردم

اما بعد ماشین اسکورت آن چنان با سرعت به طر? تاکسی آمد که مجبور شدیم البرادعی را ول کنیم

...

| 1 نظر

تا حالا به سوپرمن از این زاویه نگاه کرده اید که طی الارض می کرده؟

با کمال تاثر!

| 2 نظر

علیکم بالسرمقاله امروز شرق

دقیقا حر? دل ما است .  صحیح و بی ?ایده!

سانسور

| بدون نظر

هیچ ضرری هم که نداشته باشد سانسور خبری . همین که باعث مراجعه مردم به جاهایی مثل بازتاب و انتخاب شود ا?تضاح ترین ات?اق ممکن است.

یک عده آدم گرسنه و مریض نشسته اند در تحریریه این سایت ها و با بدنام کردن این و آن و تهدید ، کاسبی می کنند و به خیال خودشان مملکت را درست می کنند .

مراجع عامی هم که خودش به اندازه کا?ی از پیچیدگیهای سیاست و اقتصاد بی خبر است . با خواندن اینها جذب هیجانات بگیر و ببند می شود و.......تعطیل!

خروجی اش هم می شود احمدی نژاد!

 

همین جوری

| بدون نظر

به قول آخوندها یک شبهه!(shobhe)

کنترل آدم به اعضای بدنش چه جوری است ؟ یعنی قابلیتی مثل تکان دادن دست و پا و دیگر اعضا به طور پیش ساخته در انسان است یا با تلاش به دست می آید؟

(بگذریم از بعضی ها که نه در ذاتشان است نه یاد می گیرند البته!)

 

 

استدلال

| بدون نظر

این استدلالو دیدید تا حالا؟

تو که مدعی دموکراسی و آزادی عقایدو....... هستی چرا نمی گذاری همه حر?شان را بزنند .

حر? من این است که %^%$ به جد و ابای $%^ ?لان ?لان شده.........

منظور؟ هیچی یکی از علایم پدر سوختگی را می خواستم نشان بدهم!

طلب

| بدون نظر

آقا طلبیدند ر?تیم مشهد.

خدا طلبید ر?تیم مکه.

یا حضرت معصومه طلبیدند ر?تیم قم.

بعد هم احساس می کند س?رش مثلا خیلی روحانی بوده.آقا یا خدا اگر بخواهند هم به کسی حال بدهند اینجوری نیست(البته نه که ?کر کنید به من خبر می دهند چه جوریه ها) ولی خوب به نظر آگاهان میرسد که کمکت می کنند اخلاق نحست را درست کنی نه اینکه با دو ساعت گریه گناهانت را پاک کنند.

حر?

| بدون نظر

این کم حر? زدن آن قدر هم که به نظر می رسد کار آسانی نیست .

تصمیم هم که می گیریم کم حر? بزنیم حر?های بی ربط همچنان زده میشوند . باربطها سر و ته شان زده می شود!

شرع

| 2 نظر

ببينيد ?قها ?كر همه جايش را آن هم به صورت طبقه بندی شده کرده اند!

166.gif

بازی

| 1 نظر

من دوباره گریز بزنم به نظریه بازیها(البته یادم نیست قبلا هم در این مورد چیزی گ?تم یا نه ولی کی حال داره بره آرشیو رو بگرده!)

تو این نظریه شرایطی تصور می شود که شما با عقلانیت تمام کاری را که بیشترین ن?ع رایت دارد را انجام می دهی . اما اگر اطلاعات بیشتری داشته باشی و با شرکا یا رقبا یا ر?قایت همکاری کنی کار دیگری را می توانی انجام دهی که ن?ع بیشتری برایت دارد. (این کار دوم را اما اگر بدون هماهنگی با بقیه انجام دهی ضرر می کنی)

خلاصه یک چیزی مثل وضعیت ما

الان کم نیستند آدمهایی که با وجود عقلانی ر?تار کردنشان در تصمیم گیری های سیاسی به گزینه هایی مانند تحریم و جنگ آن قدر ها هم بدبینانه نگاه نمی کنند. چرا که منا?عشان را به طرقی در این راهها نیز پیدا می کنند .

این که کسانی به این وضع دچار شده اند تقصیر حکومتی است که راه همکاری با این آدمها را بسته و آنها را به جایی کشانده که ساده ترین تصمیم گیری ممکن یعنی تصمیم گیری بدون محاسبه شرکای (هموطنان) دیگر  را بر گزینند . چرا که تصمیم گیری هموطنان دیگر غیر قابل پیش بینی و دخیل نمودن در محاسبات است. درست است که به ان ترتیب سود عایدی برای این ا?راد(کسانی که حاضر به تحریم شدن مملکت هستند) بسیار ناچیز است. ولی حداقل این که تضمینی است(به حساب خودشان).

آقا نمی شه دیگه . این مطلب یه ص?حه توضیح می خواست با 4-5 خط بهتر از این نمی شود!

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از فروردینماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

اسفندماه 1384 بایگانی قبلی است

اردیبهشتماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30