آرشیو خردادماه 1385

وقت تل? کردن

| 1 نظر

چرا آدم این قدر راحت خودش را با شادیهای نوشستالژیک و قلّابی دل خو ش می کنه.

می رود دو ساعت پای صحبت یک آدم بیهوده گو می نشیند و هیچ چیز جدیدی دستگیرش نمی شود. آخرش هم یک حر? تکراری طر? را نقل می کند و می گوید:

" ببین چه حر? جالبی. واقعاً به توجه به آخوند بودن طر? حر? خوبی بود."

راست می گویی اما برای او خوب بود نه برای من و تو، ما خیر سرمان آخوند نیستیم!

....

| بدون نظر

اخبار روز مجلس را نگاه می کردم . طرحهایی که اسم ?رهنگ و ایثار و محرومین ومستضع?ین دارد بی تامل تصویب می شود.

آدم بدبین مثل من ?کر می کند که  نماینده ها سعی دارند خودشان را به خودشان اثبات کنند. ته مانده های عقاید سست شده شان شان  را با مصوبات کورکورانه زنده نشان میدهند. وگرنه عقاید زنده و واقعی به چنین مصوباتی ختم نمی شود.

حتی تحت منطق احمدی نژادی!

د?ترچه

| 4 نظر

ا?کار  من و تو و چند رند و بدنام دیگر! را هر کس غیر ما  داشته باشد یک سره تیمارستانی است.

اما ما خوب ?رق داریم . تیمارستانمان را خودمان می سازیم

آدمهای ....

| 4 نظر

یکی از چیزهایی که صاحب این قلم را خیلی متغیر(مشمئز) می کند دیدن تاکسی است که یک ن?ر جلویش نشسته ، یک ن?ر عقب نشسته و یک دختر هم دم در عقب ایستاده ومنتظر است تا تو بروی وسط بنشینی و بعد بنشیند کنار پنجره تا ماشین حرکت کند...

زبان

| بدون نظر

The Persian language -with all due respect-is missing something which i want to call "polite boldness?, it is like the language imposes on you to be shy; there are many areas, mainly modern concerns, in which you can not say your idea in Persian and be considered polite at the same time.

You may say it is rather the culture not the language but that is inappropriate as one can not really separate the culture from language

To illustrate the matter more clearly consider the case of many people who can not tolerate hearing a certain concept in Persian while they may even confirm it in English

...

| بدون نظر

قابل توجه محمد حسین به نقل از یک جایی که لینکش گم  شد

هویجوری

| 5 نظر

بدم می آید از آدمهایی که جنس زیر قیمت می ?روشند .(منظورم  اقتصادی صر? نیست)

دنیا را خراب می کنند

پارادوکس اخلاقی

| 2 نظر

اخیرا به مشکل جالبی برخورده ام

چیزهای خوبی که تنها راه رسیدن به آنها اصلا خوب نیست!

به نظر شما ممکن است؟

یکی منو بگیره...

| 3 نظر

آدم بعضی چیزها رو باید تجربه کنه، به هرقیمتی که هست!

خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

قومیت

| بدون نظر

بگوید خوش مشربم؟ سرمایه دارم؟ دانشمندم؟ اخلاق دارم؟ دست و دل بازم؟ از زندگیم راضیم؟ ایرانی سرا?رازم؟.......خوب اینها که همه اش شد دروغ. می ماند این که بگوید یا لرم یا ترک یا عرب یا بلوچ و گذشتگان من چنین و چنان بوده اند......

بعد دو تا مقاله و کاریکاتور می خواند و تازه می ?همد که ای بابا این ترک بودن هم که چیزی ندارد .آن چهار تا ترک مثل ستارخان و باقرخان هم که معرو?ند مثل اینکه جز جنگیدن خیلی چیزی بارشان نبوده.....

حالا می خواهد خودی نشان بدهد که متاس?انه برای این هم کاری جز شلوغ کردن بلد نیست....

?اعتبرو یا اولی لابصار

| 7 نظر

علی دایی را ببینید. تیپیکال یک دیکتاتور جهان سومی است

اگر حد خودش را می دانست.....

حی? این گلزن محبوب نیست که مرد شماره یک ن?رت باشد؟

جان استوارت میل

| 1 نظر

اصالت ?ايده (يعنى «عملى درست است كه بالاترين سعادت را براى بيشترين تعداد ا?راد ?راهم كند»)

از آنهایی که با این ?لس?ه آشنا نیستند می پرسم.

 نظرتان در مورد این حر? چیست خروجیش چه می تواند باشد؟

هیتلر!؟

قاب

| 2 نظر

یک قاب عکس تر و تمیز دارم . خیلی وقت است. ولی هنوز پیدا نکردم چیزی که تویش بگذارم.آدمها چه جوری این همه عکس به دیوارهایشان نصب می کنند؟

راز شاد زیستن

| 4 نظر

چرا یکی پیدا نمیشه که به مردم "راز شاد زیستن " را آموزش بده؟

البته من هستم ولی متدهایم هم شخصی است هم هم خیلی جاهایش هنوز وصله پینه ای!

شاید هم کل ظزا?ت داستان همین است که روش های این کار شخصیند و هر وقت آدمها یاد گر?تند شخصا ?کر کنند خودشان پیدایش می کنند!

شعرا

| 4 نظر

یک بدی یا شاید هم خوبی که شعر دارد این است که راحت همه گیر می شود و می ماند. برای همین هم شاعر مزخر? و معرو? زیاد داریم . مضامین بی ربط خیلی از این شعرا را اگر مردم بدون آرایه های ادبی آن می شنیدند اصلا تحویل هم نمی گر?تند . چه برسد به اینکه از بر کنندو بخوانند.

کلا جمع شعرا و نویسندگان کلوپی است که قدرت زیادی دارد بدون اینکه لیاقتش را داشته باشد.

قدرت دولت

| بدون نظر

دقت نکرده بودم تا حال ولی تعطیلی رسمی خیلی مهم است

آدمهایی را دیدم که چون این روزها تعطیل است به سمت عزاداری کشیده می شوند

چه کارها که دولت نمی کند!

....

| 4 نظر

عادتهایی برای ترک کردن

اصلا ?کر کردن به موضوع هیجان  انگیز است!

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از خردادماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

اردیبهشتماه 1385 بایگانی قبلی است

تیرماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30