شعرا

| 4 نظر

یک بدی یا شاید هم خوبی که شعر دارد این است که راحت همه گیر می شود و می ماند. برای همین هم شاعر مزخر? و معرو? زیاد داریم . مضامین بی ربط خیلی از این شعرا را اگر مردم بدون آرایه های ادبی آن می شنیدند اصلا تحویل هم نمی گر?تند . چه برسد به اینکه از بر کنندو بخوانند.

کلا جمع شعرا و نویسندگان کلوپی است که قدرت زیادی دارد بدون اینکه لیاقتش را داشته باشد.

4 نظر

کلا شستین پهن کردین تو آ?تاب دیگه ؟ :ی

ولی به نظر من زیبا بیان کردن م?اهیم ساده ( و یا حتی بی ربط!) هم برای خود هنریه در خور ستایش!
اینکه ما کلوپی غیر از کلوپ شاعرها را ترجیح می دهیم و ناراحتیم که چرا یه سری آدم دیگه که خیلی هم حر?های باربطتر و بهتری نسبت به آنها می زنن، اینقدر معرو? نمی شوند، البته بحث دیگریست!

نقاشان و نویسندگان و از همه بدتر ?یلمسازان هم همین طورند. م?اهیمی را که می خواهند به طرزی تحسین برانگیز نمایش می دهند، در حالی که تخصص آنان بازی با حس و سلیقه است و نه م?اهیم عقلی. هنر، اثبات نظریه هاست از طریق حس به جای عقل.

چقدر خودخواهانه !!!!!

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 19 خرداد 1385 10:38 صبح منتشر شده است.

قدرت دولت نوشته قبلی اين بلاگ بود

راز شاد زیستن نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30