...

| بدون نظر

قابل توجه محمد حسین به نقل از یک جایی که لینکش گم  شد

۱. از هر روشن?كر، سیاستمدار، دانشجو و يا وبلاگ نويس ايراني اگر پرسيده شود، يا پوپري است يا ضد پوپر. يعنی اينکه نسبت به انديشه هايش موضع دارد.
۲. مشهورترین اثر پوپر کتابی است که به ?ارسی ترجمه اش کرده اند تحت عنوان "منطق اکتشا? علمی".
3. ترجمه اي از شادروان احمد آرام از اين كتاب موجود است كه چندان قابل خواندن نيست ولي ترجمه مناسبتري از اين كتاب وجود دارد كه توسط آقاي سيدحسين كمالي و ويراستاري عبدالكريم سروش انجام پذير?ته است.
۴. تاريخ اولين چاپ اين كتاب به سال ۱۳۷۰ برميگردد. و چاپ دوم كتاب نيز در سال ۱۳۸۱ انجام شده است.
۵. از تيراژ چاپ اول اطلاعي ندارم (خدا ببخشد اوني كه از من گر?ت و هرگز پسش نداد) ولي با توجه به تيراژ چاپ دوم كه ۱۵۰۰ نسخه است نبايد بيش از ۱۵۰۰ باشد.
۶. احتمالا حداكثر ۵۰۰۰ از اين كتاب چاپ شده است.
۷. احتمالا ?قط ۸۰٪ از كتاب ب?روش ر?ته است زيرا هنوز هم ميتوانيد در كتاب?روشيها پيدايش كنيد.
۸. احتمالا ۵۰٪ از كتابهاي ?روخته شده، خوانده نيز شدند چون هنوز كتاب بازي لذت بخش تر از كتاب خواني است.
۹. اين كتاب را نميشود يك بار خواند حداقل دو يا سه بار بايد خوانده شود تا ?هميده شود.
۱۰. احتمالا با اين حساب كتابها، نبايد بيش از ۱۰۰۰ن?ري آن را ?هميده باشند.
۱۱. پس چرا ما اينهمه آدم داريم كه در باره اش موضع دارند؟ آن هم چه موضعگيريهايي.
۱۲. خدايا كاري كن كمي كتاب بخوانيم.

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 30 خرداد 1385 3:29 بعدازظهر منتشر شده است.

هویجوری نوشته قبلی اين بلاگ بود

زبان نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30