آرشیو تیرماه 1385

لبنان

| 2 نظر

من مدتی بود که هسته ای را تعقیب نمی کردم . ?کر کنم اینجا هم نوشته بودم. چون پشت پرده اش آن قدر سنگین بود که عملا اطلاعات و اخباری که از طریق رسانه ها یا حتی محا?ل سیاسی به ما می رسید بی ارزش بود.

حالا به گمانم لبنان هم مثل هسته ای شده.

ما پایمان را از گلیممان دراز نکنیم و همان مسائل داخلی را تعقیب کنیم بهتر است.

احتمال بازیچه شدنمان کمتر است

کلا مسائل سیاسی را از کانالهای رسمی و عمومی دنبال کردن همین است. عاقبت ندارد.

ظلم

| 2 نظر

آدم معمولا به نزدیکانش بیشتر ظلم می کنه.

به اونایی که دوستش دارند. چون خیالش راحت تره که سر رشته نمی گسلد.

هموطنای ما هم که همه زود با هم احساس نزدیکی می کنند

اینه که الان در خدمتتون هستیم….

...

| 3 نظر

اگر حا?ظه آدمها بهتر بود.

حداقل این میشد که شهوت ح?ظ کردنمان آرام می شد. آن وقت غمی بود؟

...

| 5 نظر

در تنهایی آدم باید یاد کوچکی خودش بی?ته یا عظمتش؟

اصلا تنهایی ربطی داره؟

...

| 2 نظر

ما و ر?قایمان آدمهای معمولی بودیم

بعد من ?همیدم که تصمیم گر?ته ایم معمولی نباشیم!

اینجوری،

O shit!

دوباره ?همیدم که نه، هر غلطی بکنیم از بعضی ها معمولی تریم

ما نه سر پیازیم نه تهش

اصلا بعدا ?همیدم این هم خاص ما و ر?قایمان نیست

همه همینند.

هیچ کس سر پیاز نیست، تهش هم نیست.

اصلا پیازی در کار نیست. قضیه کلا حول محور یک سبزی دیگر می گردد.

قا?یه اندیشم و دلدار من تعطیل کرده ر?ته

اصلا سبزی هم نیست مساله، شاید یک جور میوه باشد .....

| 1 نظر

"ر?قا"  می دانند که کمتر سابقه داره من اینجا به نظرات جواب بدم . ولی چون علاقه مندم در مورد مساله ?لسطین بیشتر حر? بزنم این کار را می کنم:

حر? یا منطقی است برادر یا اراجی? است

این که به کسی بگوییم حر?ت ?قط در  ظاهر منطقی است آن هم بدون توضیح ، جدل است ، بحث نیست.

بعد هم دیگر ?کر نمی کنم لازم باشد تکرار کنیم که بابا به خدا از آنچه که اسرائیلی ها می کنند انزجار داریم. کارشان ضایع است . زشت است...است

اما ما باید آنجایی که دست خودمان می رسد را درست کنیم. ما نگ?تیم همدردی با ?لسطینی ها نمی کنیم . نخیر، بلکه  من مدعیان همدردی با ?لسطینی ها را متهم می کنم که حامی وضعیت نا به سامان چندین ملیون آواره ?لسطینی اند

ا?تاد؟

?لسطین

| 3 نظر

یکی از ر?قا می گ?ت چرا درباره ?لسطین نمی نویسی؟

برای این که به نظرم حر?ی برای گ?تن نمانده . ما اگر وضع خودمان را درست کنیم، وضع همه مسلمین جهان بهتر می شود. مساله ?لسطین عوض شده است دیگر مساله اشغال و مظلومان سرزمین تحت اشغال نیست. مساله مساله  قربانیان غرور بی جای جمهوری اسلامی و ما ایرانیان است. مایی که انتظارمان از حواله تاریخی مان بیشتر است.مایی که مثل آن پرنده ای شده ایم که هی خودش را به در و دیوار ق?س می کوبد و آش و لاش می کند....

این هم نوشته الپر است:

راستش نمی‌دانم نوشتن این درست است یا نه. اما تصور می‌کنم در واقع جنگ اسراییل و لبنان آنقدرها هم (یعنی حدود هشتاد درصد!) مسئله من نباشد. ?قط آنجایش که به ایران ربط دارد مهم است. واقعا ?اجعه انسانی هم نیست. صد ن?ر کشته را سی‌130 ما هم داد و کسی به جایی نگر?ت. بقیه حر?ها را هم از دو طر? جرأتش نیست. پس شجاعانه نمی‌نویسم!

عوام

| بدون نظر

تو این کتابه نوشته بود" انسان امروزی به صحبت کردن بیشتر توجه می کند تا موضوع صحبت". خدا وکیلی میشه روزی برسه که این حر?ها بشه دغدغه عوام ایرانی؟ عجب روزی باشه اون روز!

----------------------------------------------------------------

امروز با محمود ?رجامی حال کردم:

http://farjami.debsh.com/

...

| 4 نظر

این سیصدمین نوشته من است:

محور اعمال ما در زندگی باید خودمان باشیم یا کل هستی؟شادی خودمان یا جمع؟ملاک خوب و بد ؟ چیست این سق? بلند ساده بسیار نقش؟

سوالها عوض نشده انگار!

سیصد تای دیگر می نویسیم تا ببینیم چه می شود

....

| 7 نظر

آدم برای خودش قوانینی دارد ، از بعضی چیزها می گذرد که به بعضی چیزها برسد.

ولی ما خریم ، از خودم گر?ته تا رییس جمهور! از چیزهای واقعی می گذریم تا به چیزهای موهومی برسیم.

در

| 2 نظر

داشتم به یکی از دوستان می گ?تم.

یکی از صحنه های جالبی که من دیده ام دری بود وسط یک بیابان بزرگ و دو طر? در هیچ چیز نبود.

و جالب این که آدم هنوز وسوسه میشد که از وسط در عبور کند نه کنار آن!

?ضا

| 1 نظر

آقا مساله عقب ماندگی حر? م?ت است.مثلا همین ?ضانوردی ، مهد آن کشور خودمان است. شاه شهید را عنایت ب?رمایید . عکسش را روی همه س?ینه های ?ضایی انداخته اند . اسم ناسا را هم ار اصلا از ناصرالدین گر?ته اند.

در بحث غنی سازی و سانتر?یوژ هم که دستاوردهای متخصصینمان بر همه معلوم است.

انشاءالله یک مقدار اندک روی چند تا مساله High Tech  دیگر کار کنیم. همه با هم عازم ?ضاییم.

پ ن.دو تا غلط املایی هم توی قرآن پیدا کردیم. حوری و غلمان غلط است، درستش قوری و قلیان است

بنزین

| بدون نظر

وقتی هزینه تولید بالا می رود قیمت مصر? کننده چاره ای جز بالا ر?تن ندارد

وقتی ارزش بنزین بیش از آن چیزی است که می ?روشی جور دیگر جای دیگر خودش را نشان می دهد.

ص?های طولانی تشکیل می شود که وقت مشتری پای آن تل? می شود .

 حالا آدمهای بیکار که وقتشان ارزشی ندارد هزینه بنزینشان خیلی بالا نمی رود . ولی هر چه ارزش وقتت بیشتر باشد هزینه بیشتیم یدهی!

....

| 1 نظر

آدم باید خیلی دقت کنه و به این سوال جواب بده:

من دکتر جکیلم یا آقای هاید؟

عدالت

| بدون نظر

یک عکس زده تو میدان ه?ت تیر از هاشمی شاهرودی

زیرش هم نوشته

عدالت در قوه قضاییه محوریت دارد

ازکرامات شیخ ما یکی هم این است!

خرج

| 3 نظر

نسل پدر و مادر ما زندگی کردند، آن جور که می خواستند . خرجش را مملکت صد سالی می دهد.

همیشه همین ست برای اینکه 10 سال  زندگی آن طور که می خواهی باشد باید صد سال خرج کنی

ابتذال 2

| 3 نظر

ببین آخر ما را هم به ابتذال کشاند این شاهد قدسی(البته دیگه زمینی شده)!

با هم نشسته بودیم که یکهو قلبم تیر کشید.گ?تم : "آخ...جای خالی کسی درد می کند!"

تحت تاثیر تلویزیون!

| بدون نظر

 ا?غانی سوار تاکسی می گ?ت :

 خدا خدای پولدار هاست ، کارگر را به هیچ حساب نمی کند.

وی همچنین ا?زود:

هی در تلویزیون می گویند یاد خدا کنید، خدا اگر بو د او هم یاد ما میکرد.

وی در ادامه سخنانش با شاره به اینکه صاحب کارش یک سال است پولش را نداده گ?ت :

 اگر آن دنیا خدایی بود که پدرش را در می آورم اما اگر نبود نوش جانش.

وی در زمینه همکاری های دو کشور یاد آور شد:

ما در ا?غانستان با ایرانیها مثل مهمان ر?تار میکنیم ، من خودم یک بار که صاحب کار ا?غان حقوق یک ایرانی را نداده بود او را تهدید کردم که مغازه اش را به آتش می کشم.اما این جا اگر شکایت به پاسگاه ببریم اول خودمان به زندان می اندازند.

وی سخنان خود را با تشکر از امریکا به خاطر صداقت آن کشور در مسائل ا?غانستان خاتمه داد.

گ?تنی است در این دیدار پلیس یک بار ماشین را به علت حضور مرد ا?غانی نگه داشت و مورد بازرسی قرار داد

دیدن ?یلم Crash  در همین راستا شدیدا توصیه می گردد

cool

| 3 نظر

ر?ت و آمد با آدمهای cool خیلی کی? دارد ، هر لحظه حرکت جذاب و غیر منتظره ای می کنند . یکی از این حرکاتشان هم این است که می روند گم میشوند و  دیگر خبری ازشان نمیشنوی.

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از تیرماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

خردادماه 1385 بایگانی قبلی است

مردادماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30