د?ترچه

| 4 نظر

ا?کار  من و تو و چند رند و بدنام دیگر! را هر کس غیر ما  داشته باشد یک سره تیمارستانی است.

اما ما خوب ?رق داریم . تیمارستانمان را خودمان می سازیم

4 نظر

?ک کنم ?قط من ?همیدم چی داری می گی

من همه قبلی ها رو نمی شناسم ولی جالبه بعضی ها ?کر می کنند ?قط خودشون می ?همند
بر سر کی دعوا می کردی ... دیدی
دارم به این ?کر می کنم چه راحتند آنها که نمی ?همند

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 7 تیر 1385 1:10 صبح منتشر شده است.

آدمهای .... نوشته قبلی اين بلاگ بود

.... نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30