....

| بدون نظر

اخبار روز مجلس را نگاه می کردم . طرحهایی که اسم ?رهنگ و ایثار و محرومین ومستضع?ین دارد بی تامل تصویب می شود.

آدم بدبین مثل من ?کر می کند که  نماینده ها سعی دارند خودشان را به خودشان اثبات کنند. ته مانده های عقاید سست شده شان شان  را با مصوبات کورکورانه زنده نشان میدهند. وگرنه عقاید زنده و واقعی به چنین مصوباتی ختم نمی شود.

حتی تحت منطق احمدی نژادی!

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 8 تیر 1385 0:39 صبح منتشر شده است.

د?ترچه نوشته قبلی اين بلاگ بود

وقت تل? کردن نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30