آرشیو شهریورماه 1385

خانواده

| بدون نظر

خانواده ایرانی مشکل دارد......خانواده برای خانواده است،مثل هنر برای هنر!.....اعضا را ?راموش می کند......

این یک نمونه اش...

رسمیت 2

| 3 نظر

بد تر از اون پست قبلی اینه که هنوز وقتی یکی بهمون چیزی میده ?کر نمی کنیم که یه روز باید یه جوری جبران کنیم.....

رسمیت

| 3 نظر

ما ایرانیها از به رسمیت نشناختن خیلی ضریه می خوریم. درد و امراض را می ترسیم بگوییم،میل و خواسته هایمان را همچنین. همه از چیزی خوششان می آید اما در حسرتش می سوزند از ترس بقیه! این است که مخ?یاننه و غیر رسمی دنبال می کنندش.......

اما بد تر از همه این غیر رسمی ها ،انتظارهای غیر رسمی است.کاری را برای کسی بکنی و  در ازایش از او چیزی بخواهی ، اما به  طر? نگویی که از او چه می خواهی یا اصلا چیزی می خواهی!

بگذاری حدس بزند که کار تو محبت نبوده ، معامله بوده .......یا حتی بدتر! خودمان را هم گول می زنیم که کار ما محبت خالی بوده، اما بعدا می شماریم محبت هایمان را....

حکمت!

| 3 نظر

چند روز پیش داشتم ?یلمی می دیدم.. آدمهای توی ?یلم هر کدام آرزویی داشتند ، یکی حسرت یک کار ، دیگری یک هنر و یا یک ازدواج را می خورد....معجزه ای شد و آرزوی همه بر آورده شد....جالب ما جرا از این جا به بعد بود....همه از وضعیت جدید خود راضی بودند ولی مسیر زندگی شان و ر?تارهایشان طوری بود که همه عملا بعد مدتی دوباره خود را در موقعیت قبلی یا?تند.....

خلاصه اینکه شخصیت آدمها به زندگیشان جهت و مرکز ثقل میدهد و هر چه قدر هم که وقایع و ات?اقات و محیط تغییر کند انسان به اصل خودش بر می گردد....

نه که نکته همیشه درست و غیر قابل نقضی باشد ولی جای تامل دارد

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش.....باز یابد روزگار وصل خویش.......

این جهان به کجا می رود؟

| 1 نظر

دیروز بدتر از پریروز

امروز بدتر از دیروز

?ردا؟

شرق

| 1 نظر

وقتی شرق نیست ما تعطیلیم......

شرق چند هزار سال نبود ، بعد دو سه سال بود... حالا دوباره نیست

?یلسو?-شاه

| 2 نظر

بخشی از سخنرانی مارتین هایدگر در مراسم شروع به کار به عنوان رییس دانشگاه:

"آیا ما بر این رسالت معنوی واق? شده ایم؟ نه آگاهی از وضعیتی که امروز حاکم است و نه اگاهی از تاریخ اولیه دانشگاه ،هیچ کدام متضمن شناخت کا?ی از ذات دانشگاه نخواهد بود مگر آنکه ما در ابتدا آشکارا و قاطعانه حدود این ذات را برای آینده مشخص کنیم . بدین ترتیب با محدود ساختن خود نا ان را اراده می کنیم و در این اراده کردن، ما خود را نشان می دهیم" 

خدایی ?یلسو? جنبه ریاست دانشگاه را هم ندارد حالا تو بیا بگو ?یلسو?-شاه! به جان خودم از ولایت ?قیه هم خ?ن تر می شود!

کلیشه

| 2 نظر

صحنه نچسبیه!

وقتی آخوند بچه سال با آن عبا و عمامه ژیگولی از بین ص?و? تنک مومنین رد میشه و میره اون جلو تو محراب میشینه، انگار یه اصراری هست که همه چیز را بکنیم توی کلیشه!....

| 1 نظر

با حس نوستالژیک قویی نشستم آرشیو چند ماه اخیر کرگدن نامه را خواندم....از خنده اشک تو چشمام جمع شد...

رولت روسی!

| بدون نظر

این رولت روسی چه بازیه؟

میشه دو تا تون داوطلب شید با هم بازی کنید من هم یاد بگیرم؟

رو که نیست!

| 2 نظر

خجالت هم خوب چیزیه!

می شود و می توانیم!

| بدون نظر

ایران سال 2006

80 تا سینما در تهران، بگو 500 تا در کل کشور.....

آلمان سال 1930

3500 سینما در کشور، ?روش روزی یک میلیون بلیط

اپیکوری!

| بدون نظر

زندگی....

| 1 نظر

آدم باید در زندگی به کجا برسد ؟ یا به قول اهل ?کر چه باید کرد!؟

اصلا مگر زندگی چه قدر برای مانور جا دارد . مدتها پیش نوشته بودم که هیچ ?ایده ای در امتداد زندگی نمی بینم ، همه تجربه ها را کمابیش تجربه کرده ایم یا کرده اند.

یک نگاه تاریخی که بکنی می بینی چند هزار سال است که دنبال کباب و شهوت و قدرت و علم می دویم.

قرار نبود اینها را بنویسم البته ،

 غرض این بود که بگویم دیگر کم کم از اینکه ببینم عده ای دارند گوشه پارک یا جنگلی با هیجان کباب درست می کنند حالم به هم می خورد .

از اینکه ببینم کسی با احساس در مورد قبول شدن در کنکور و ?وق و لیسانس و دکترا صحبت می کند خوشم نمی آید.

از اینکه از یک Business  مو?ق صحبت کنند گریزانم .

از اینکه نقل بلاهت های این تمثال های سیاسی کشورمان را بکنند هم لذتی نمی برم.

حتی نوع دوستی و کمک به دیگر انسانها هم کمی سبک به نظر می رشد وقتی بی هد? باشد.

و البته همه اینها به این معنی نیست که خودم از این دست کاری نمی کنم . چرا می کنم ولی اگر نکنم چه کنم؟

(اصلا هم به دین و ایمونم شک نکنید ها! معتقدم، اونم س?ت! ولی خوب.....)

?رهنگ

| 2 نظر

اگر ?رهنگ را ابزاری حاصل خرد جمعی گروهی از مردم بدانیم و راهی که آنها برای بهتر زیستن پیدا کرده اند.

آن وقت می توان گ?ت ?رهنگ به مرور زمان نابود و باز تولید خواهد شد.(در مقایسه با آنچه الان هست)  یعنی جامعه اولیه ای که یک ?رهنگ را تشکیل داده دچار انشعاب می شود چرا که با بزرگ شدن جامعه لازمه قرار گر?تن چیزی در ?رهنگ آن است که مورد تایید ا?راد بیشتری قرار بگیرد و سلیقه های بیشتری را تامین کندو در نتیجه طبیعتا بی خطر تر و کلی تر باشد.لذا بخشهای کوچک جامع که متمایل به داشتن هویت ?رهنگیند مسیر خود را از یکدیگر جدا می کنند.

بنابراین در جامعه امروز ?رهنگ ایرانی که هیچ ، ?رهنگ تهرانی هم معنا ندارد. این جوامع بزرگتر از آنند که ?رهنگ معنی داری ارائه کنند.

ار آن سو آن قدر خرده جوامع گوناگون با ?رهنگهای مت?اوت برای عرضه وجود دارند که انتخابهای زیادی پیش روی جستجوگر بگذارند.

و اما بخش دوم و مهمتر این نوشته:

?رهنگ در گذشته به صر? وجودش خود را تقویت می کرد ، 200 سال پیش شاید ساختارشکنی و مقابله با ?رهنگ غالب با طرد از جامعه و زندگی سخت متراد? بود اما امروز مخال?ت با آموزه های ?رهنگی آن هزینه قبلی را ندارد ، برای شورشیانی که به نقیصه های ?رهنگی می تازند مامن ?راوان است. امروز ?قط ?رهنگی ماندنی است که توانایی ایستادگی نظری در مقابل این شورشیان را داشته باشد. وگرنه ول معطل!

حالا دولت و صدا و سیما و سپاه را هم داشته باش!

آخ شانه ام!

| 5 نظر

زندگی وقتی شیرین است که یا حا?ظه خوب داشته باشی

یا قدرت ?هم و تحلیل بالا

یا قدرت رویا پردازی زیاد

یا روی زیاد

یا نمک نشناسی معتنا به

یا شانه ای که راحت بالا بیندازی

تعداد

| 7 نظر

یک بار ر?ته بودم دانشکده شاهد قدسی! ، استاد خل وضعی داشتند که آمار درس می داد،البته ما که از دو ساعت کلاس اندازه 5 دقیقه هم امار پیدا نکردیم لای حر?هایش.اباطیل زیاد می گ?ت اما یک حر? قابل تامل زد: می گ?ت بعضی اشتباهها را یک بار هم نباید کرد! من آنروز زیاد به حر?ش ?کر کردم و نهایتا هم موا?قتم جلب نشد. ولی یک چیز  هست:

تعداد مهم است!

در خیلی کارها تعداد مهم است ص?ر بار با یک بار با چند بار ?رق دارد. اشتباه -مهم نیست چه قدر بزرگ-اگر یک بار باشد قابل بخشش است،بعضی چیزها هم اصولا یک بار مصر?ند ، تکرار نمی شوند یا اگر بشوند خیلی سخت تکرار می شوند . احساس آدمی از این دست است!

(به جان خودم این نوشته ربطی به خودم ندارد )

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از شهریورماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

مردادماه 1385 بایگانی قبلی است

مهرماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30