هگل

| 3 نظر

تکلی? دنیا رو اینطوری روشن کرده:

دو تا جهان داریم جهان طبیعت و اون یکی جهان

جهان طبیعت داره دور خودش می چرخه و اون یکی جهان در حال تکامله. شرقی ها در جهان طبیعت زندگی می کنند و غربی ها تو اون یکی.

اسم خودش رو هم گذاشته ?یلسو?،

احمدی نژاد از این بهتر ضغری کبری می چینه!

3 نظر

"شرق بزرگ ابهام گرا، عر?انی و عر?ان پیشه است؛ و اصرار می ورزد که هیچ چیز را به صراحت نبیند. غرب تشنه صراحت است و انسان غربی تاب راز نمی آورد...
شرق با التهابی غریب و مبهم، چنگ در ابدیت ما ا?کند؛ و غرب حال را می یابد...
هریک با دیگری سوءت?اهم، و با دیگری سوءظن و کم یا بیش از دیگری ن?رت دارد.
ولی مجموع این دو نیمکره، و نه هریک به تنهایی، است که جهان بشری را تشکیل می دهد... "
> (;

"شرق بزرگ ابهام گرا، عر?انی و عر?ان پیشه است؛ و اصرار می ورزد که هیچ چیز را به صراحت نبیند. غرب تشنه صراحت است و انسان غربی تاب راز نمی آورد...
شرق با التهابی غریب و مبهم، چنگ در ابدیت ما ا?کند؛ و غرب حال را می یابد...
هریک با دیگری سوءت?اهم، و با دیگری سوءظن و کم یا بیش از دیگری ن?رت دارد.
ولی مجموع این دو نیمکره، و نه هریک به تنهایی، است که جهان بشری را تشکیل می دهد... "

(میگل د اونامونو) (;

ابن ت?اوت ها کاملاً قبول! حالا اینکه کدومش بهتره رو به ابن راحتی نمی شه مطلق گ?ت؛ شاید بهتر باشه تو مرز اون نیمکره ها زندگی کنیم!...
ولی بهرحال اینکه آدمی مثل هگل اینجوری راجع بهش قضاوت کنه واقعاً عجیب و تأس? انگیزه!

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 5 شهریور 1385 8:12 بعدازظهر منتشر شده است.

سمینار دین و مدرنیته نوشته قبلی اين بلاگ بود

سلیقه نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30