?کر

| بدون نظر

یکی می گ?ت ترسیدن عیبی ندارد آنچه بد است این است که ترس بر آدم غلبه کند.

?کر کردن به این که ممکن است اشتباه کنی هم همین است . اما نباید آن قدر بر آدم غلبه پیدا کند که اعتماد به ن?سش را از دست بدهد.

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 7 شهریور 1385 11:28 صبح منتشر شده است.

سلیقه نوشته قبلی اين بلاگ بود

تعداد نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30