?رهنگ

| 2 نظر

اگر ?رهنگ را ابزاری حاصل خرد جمعی گروهی از مردم بدانیم و راهی که آنها برای بهتر زیستن پیدا کرده اند.

آن وقت می توان گ?ت ?رهنگ به مرور زمان نابود و باز تولید خواهد شد.(در مقایسه با آنچه الان هست)  یعنی جامعه اولیه ای که یک ?رهنگ را تشکیل داده دچار انشعاب می شود چرا که با بزرگ شدن جامعه لازمه قرار گر?تن چیزی در ?رهنگ آن است که مورد تایید ا?راد بیشتری قرار بگیرد و سلیقه های بیشتری را تامین کندو در نتیجه طبیعتا بی خطر تر و کلی تر باشد.لذا بخشهای کوچک جامع که متمایل به داشتن هویت ?رهنگیند مسیر خود را از یکدیگر جدا می کنند.

بنابراین در جامعه امروز ?رهنگ ایرانی که هیچ ، ?رهنگ تهرانی هم معنا ندارد. این جوامع بزرگتر از آنند که ?رهنگ معنی داری ارائه کنند.

ار آن سو آن قدر خرده جوامع گوناگون با ?رهنگهای مت?اوت برای عرضه وجود دارند که انتخابهای زیادی پیش روی جستجوگر بگذارند.

و اما بخش دوم و مهمتر این نوشته:

?رهنگ در گذشته به صر? وجودش خود را تقویت می کرد ، 200 سال پیش شاید ساختارشکنی و مقابله با ?رهنگ غالب با طرد از جامعه و زندگی سخت متراد? بود اما امروز مخال?ت با آموزه های ?رهنگی آن هزینه قبلی را ندارد ، برای شورشیانی که به نقیصه های ?رهنگی می تازند مامن ?راوان است. امروز ?قط ?رهنگی ماندنی است که توانایی ایستادگی نظری در مقابل این شورشیان را داشته باشد. وگرنه ول معطل!

حالا دولت و صدا و سیما و سپاه را هم داشته باش!

2 نظر

توام که داری دم از جامعه شناسی میزنی ... گ?تم بیا بریم جامعه شناسی بخونیم

http://dore20.blogfa.com/ hatman bebinid va nazar bedid

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 14 شهریور 1385 3:10 بعدازظهر منتشر شده است.

آخ شانه ام! نوشته قبلی اين بلاگ بود

زندگی.... نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30