زندگی....

| 1 نظر

آدم باید در زندگی به کجا برسد ؟ یا به قول اهل ?کر چه باید کرد!؟

اصلا مگر زندگی چه قدر برای مانور جا دارد . مدتها پیش نوشته بودم که هیچ ?ایده ای در امتداد زندگی نمی بینم ، همه تجربه ها را کمابیش تجربه کرده ایم یا کرده اند.

یک نگاه تاریخی که بکنی می بینی چند هزار سال است که دنبال کباب و شهوت و قدرت و علم می دویم.

قرار نبود اینها را بنویسم البته ،

 غرض این بود که بگویم دیگر کم کم از اینکه ببینم عده ای دارند گوشه پارک یا جنگلی با هیجان کباب درست می کنند حالم به هم می خورد .

از اینکه ببینم کسی با احساس در مورد قبول شدن در کنکور و ?وق و لیسانس و دکترا صحبت می کند خوشم نمی آید.

از اینکه از یک Business  مو?ق صحبت کنند گریزانم .

از اینکه نقل بلاهت های این تمثال های سیاسی کشورمان را بکنند هم لذتی نمی برم.

حتی نوع دوستی و کمک به دیگر انسانها هم کمی سبک به نظر می رشد وقتی بی هد? باشد.

و البته همه اینها به این معنی نیست که خودم از این دست کاری نمی کنم . چرا می کنم ولی اگر نکنم چه کنم؟

(اصلا هم به دین و ایمونم شک نکنید ها! معتقدم، اونم س?ت! ولی خوب.....)

1 نظر

البته قبول شدن تو کنکور اونقدرا خوشحالم نکرد،چیزی که تا قبل اش آزارم می داد این بود که اگر قبول نشوم چه؟
خوشبختانه اونقدر بزرگ نشدم که
هیجان درست کردن کباب، برام بی معنی بشه. ( گرچه مطمئنم بیشتر از شما پای آتش؛ کباب درست کرده ام ( ایم !!!) !!! )
و آنقدر تجربه ندارم که ب?همم در امتداد زندگی هیچ ?ایده ای برایم نیست.
( وخوشبختانه از اول هم با سیاست ( از هر نوعش ) میونه ای نداشتم. )
برای من هنوز هم داشتن رویای لباسی از باران و ک?ش هائی از عل?، زیباست. زیبا و کا?ی. گرچه آسمان ام همواره بی ت?اوت؛ احمقانه آبی و شرورانه روشن است.

( و اگرچه هنوز من هم برای دوستی ها و کمک به دیگران ( البته اگر پای کمکی در میان باشد و توانائی اش را داشته باشم) هد? بزرگ ی پیدا نکرده ام )

خوشبختانه...


ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 18 شهریور 1385 0:10 بعدازظهر منتشر شده است.

?رهنگ نوشته قبلی اين بلاگ بود

اپیکوری! نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30