آرشیو مهرماه 1385

خدایی

| 3 نظر

یا طر? عاقل است و با ?کر عمیق مشکلات می تواند در مسائل کمک کند به خودش و دیگران
یا دارا است ، علم دارد به درمان بعضی مشکلات مثلا یا پول دارد و می تواند بعضی مشکلات را حل کند..
یا به غیب و ما مابعدالطبیعه وصل است..


ولی بدم می آید از کسانی که یک شمه ای از یکی را دارند و احساس خدایی می کنند

محملات 1

| بدون نظر

این نتیجه گیری در سطح بچه های م?ید انجام گر?ته ولی دلیلی بر انحصاری بودنش بر بچه های م?ید نیست:

نوع م?یدی هایی که می شناسم از دینی ?قه زده خشک سلبی به یک دین من در آوردی که بر پایه چندین اصول اخلاقی بنا شده پناه برده که شواهد عقلی-قرانی هم براش ج?ت و جور کرده. تقریبا هم این ادیان هم پوشانی ندارند و در ?لس?ه ذاتی مشترکند. سرگشتگی ای که مجتبی گ?ت در این جا هم پیش آمده اما اینکه جواب توکل هست یا نه؟ نمی دانم. سرگشتگی ما!

به ما گ?ته اند که نبین ، صحبت نکن و ... نمی گویند چگونه ببین و ... . امان از ?قه ! کسی هست ما را رصد کتد؟

دغدغه!

| بدون نظر

این خیلی مهمه که آدم هر چند وقت یک بار خودش را از بیرون ببینه و این نکته رو باز بینی کنه که دغدغه های مهم ما و امثال ما در برابر بزرگی دنیا چه قدر کوچک و بی اهمیته.....انگار داریم سر خودمان را کلاه می گذاریم با این دغدغه ها!

یا شاید هم کس دیگه ای داره سرمان کلاه می گذاره!

بچه!

| 1 نظر

راه شیخ ?ضل الله ادامه دارد...راه آقای قرائتی ادامه دارد.......

به گزارش ايسنا، وي گ?ت: در حال حاضر آقايان و خانم‌ها موظ?ند روزانه 8 ساعت كار كنند، ولي من در اينجا اعلام مي‌كنم كه دولت اين آمادگي را دارد كه طبق لايحه‌اي اين زمينه را ?راهم كند كه ساعت كار زنان متاهل نسبت به تعداد ?رزنداني كه دارند كاسته شود تا آنها بهتر بتوانند به مسئوليت اصلي‌شان عمل كنند. ‌
رئيس‌جمهور گ?ت: من نمي‌گويم خانم‌ها كار نكنند، بلكه معتقدم آنها بايد در صحنه حضوري ?عال داشته باشند. ‌احمدي‌نژاد همچنين در پاسخ به اظهارات نمايندگان حاضر در جلسه گ?ت: اينكه مي‌گويند دو بچه كا?ي است، من با اين امر مخال? هستم. كشور ما داراي ظر?يت‌هاي ?راواني است. ظر?يت دارد كه ?رزندان زيادي در آن رشد پيدا كنند، حتي ظر?يت حضور 120 ميليون ن?ر را نيز داراست. ‌

وي گ?ت: اين غربي‌ها خود دچار مشكل هستند و چون رشد جمعيت‌شان من?ي است، از اين امر نگران هستند و مي‌ترسند كه جمعيت ما زياد شود و ما بر آنها غلبه كنيم، به همين خاطر مشكل خودشان را به ديگر كشورها صادر مي‌كنند.
احمدي‌نژاد ا?زود: ظر?يت اشتغال در كشور ما خيلي زياد است، من معتقدم خانم‌هاي متاهل مي‌توانند نيمه‌وقت كار كنند، ولي حقوق كامل بگيرند.

قا?یه اندیش!

| 1 نظر

خدا وکیلی این شد مملکت؟

مثنوی با صدای عبدالکریم سروش

?رض کن : آثار مارکس با صدای هگل!

....

| 1 نظر

خیلی خوبه که آدم روزی چند بار به این سوال جواب بده که "دارم چه کار می کنم؟" خیلی خوب

گزین گویه!

| 4 نظر

قابل درک بودن روسپی بودن است؟

قابل درک بودن روسپی بودن است!

....

| بدون نظر

از قول رهبری تو روزنامه نوشته بود:"مسئولان دولتی و نظامی در انتخابات دخالت نکنند"

مثل اینکه کسی بگوید عزیزان من مهربان باشید، هم دیگر را نکشید، حر? درستی است ولی درست تر آن بود که می گ?ت گر هم دیگر را بکشید پدرتان را در می آوریم، سر بعضی مسایل باید جدی و خشن بود....اگر نباشی بیشتر خراب می کنی....

.....

| 1 نظر

علوم انسانی ، علومی که مثل ریاضیات قطعیت نداردند را هر کسی نباید بخواند . لازمه خواندن این علوم این است که شجاعت رد کردن اراجی?ی که می خوانی را داشته باشی.....هر چند نویسنده پوپر باشدو تو آدم هم نباشی چه برسد به ?یلسو?!

ریا

| 3 نظر

گاهی وقتها مهمتر از کاری که آدم می کنه اینه که نشون بده کار رو می کنه....آره خدا خودش می ?همه لازم نیست نشون بدی ولی اگر  کاری رو برای خوشحالی بنده خدا می کنی نشانش بده... اون مثل خدا نیست باید نشونش بدی تا ب?همه

برچسب

| 1 نظر

برچسب زدن کار خوبی نیست ولی زندگی را راحت می کند می گوییم ?لانی دیوانه است یا بد اخلاق است و در نتیجه تکلی? خودمان را با طر? معلوم میکنیم. به نحوی در تصمیم گیریهای سریع و محاسبات سر انگشتی کمکمان می کند.

اما آدم گناه برچسب زدن به دیگران را بخرد و است?اده اش را نکند خیلی زور دارد. هموطنان ما قسم می خورند که ?لانی دزد است ولی مالشان را دستش می دهند. نار?یق است ولی باش ر?اقت می کنند.........

.....

| 2 نظر

بدم می آید از آدمهایی که زیاد حر? می زنند!
حر? باید خنده دار باشه، یا حداقل باری چیزی داشته باشه!

محبت

| بدون نظر

محبت خدا این جوریه، هر چی که خیر و صلاح آدم است برای آدم می کندو به آدم می دهد! به پشتوانه علم و حکمت الهی......

اما ما چی ؟  ما چه جور محبت کنیم؟ هر چی خودمان ?کر می کنیم خیر و صلاح بقیه است؟ مگر ما علم خدا را داریم که کارش را می کنیم؟ یا هر چه که خود آدمها ?کر می کنند خیر و صلاحشان است؟

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از مهرماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

شهریورماه 1385 بایگانی قبلی است

آبانماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30