حکمت!

| 3 نظر

چند روز پیش داشتم ?یلمی می دیدم.. آدمهای توی ?یلم هر کدام آرزویی داشتند ، یکی حسرت یک کار ، دیگری یک هنر و یا یک ازدواج را می خورد....معجزه ای شد و آرزوی همه بر آورده شد....جالب ما جرا از این جا به بعد بود....همه از وضعیت جدید خود راضی بودند ولی مسیر زندگی شان و ر?تارهایشان طوری بود که همه عملا بعد مدتی دوباره خود را در موقعیت قبلی یا?تند.....

خلاصه اینکه شخصیت آدمها به زندگیشان جهت و مرکز ثقل میدهد و هر چه قدر هم که وقایع و ات?اقات و محیط تغییر کند انسان به اصل خودش بر می گردد....

نه که نکته همیشه درست و غیر قابل نقضی باشد ولی جای تامل دارد

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش.....باز یابد روزگار وصل خویش.......

3 نظر

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 2 مهر 1385 11:33 صبح منتشر شده است.

این جهان به کجا می رود؟ نوشته قبلی اين بلاگ بود

رسمیت نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30