نیاز?-?وق لیسانس

| 1 نظر

این س?ر مراد نیاز? که مرد....خیلی کرامات داشت ،از BBC عینا نقل کرده ام در ادامه مطلب،

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

بعضیا کاری می کنند که آدم سر همه چیز مخال?ت کند با ایشان! این قصه ?وق لیسانس برای نمایندگی مجلس را دیدید؟ آخه ?وق لیسانس ، یک مدرک تخصصی ، چه ربطی به نمایندگی مجلس دارد؟ آقایان به جای اینکه یک ?کری به حال نظام حذبی بکنند و سر و سامان بدهند به مجلس، مدرک ?وق لیسانس تصویب کرده اند! البته خدایی یک خوبی دارد که آخوند ها و پیرمردهای ?سیل شانسشان کم می شود.....

ص?رمراد نیاز?، رئیس جمهوری ترکمنستان شب گذشته در اثر حمله قلبی درگذشت. آقای نیاز? که 66 سال داشت، بیش از 20 سال رهبر کشوری بود که از غنی ترین کشورهای جهان در بخش منابع انرژی، بویژه گاز و ن?ت محسوب می شود.

در ترکمنستان کمیسیون ویژه ای برای انجام مراسم به خاک سپاری ص?رمراد نیاز? تحت رهبری گوربنقلی بردی محمد?، معاون رئیس شورای وزیران این کشور سازمان یا?ته است.

به گ?ته کارشناسان، در ترکمنستان بسیاری از عناصر دولت داری شوروی باقی مانده است و مطابق با شیوه سیاسی شوروی، آقای بردی محمد? ک?یل رئیس جمهوری اعلام شده است. به گ?ته وی، سیاستهای داخلی و خارجی ترکمنستان بدون تغییر باقی خواهد ماند.

"نابهنگام"

در ترکمنستان تا روز 24 دسامبر عزای عمومی اعلام شده و در آن روز جسد پرزیدنت ?قید در دخمه گذشتگان آقای نیاز? در نزدیکی مسجد ترکمن باشی روحی در شهرک قیپچاق، محل تولد وی در حومه شهر عشق آباد، پایتخت، به خاک سپرده می شود.

شبکه های رادیو تلویزیون، روز نامه ها در سراسر ترکمنستان در مورد مرگ ص?رمراد نیاز?، رئیس جمهوری این کشور اطلاع داده و آن را نابهنگام ارزیابی می کنند.

 مردم ترکمن، جامعه جهانی دچار مصیبت سنگینی شدند. ساعت یک و 10 دقیقه شب 21 ماه "بی طر? لیک" یا دسامبر سال 2006 پرزیدنت ترکمنستان ص?رمراد ترکمن باشی بزرگ در اثر حمله قلبی به صورت ناگهانی درگذشت.
 
گوربنقلی بردی محمد?، معاون رئیس شورای وزیران ترکمنستان

این در حالی است که آقای نیاز? که 66 سال داشت و بیش از 20 سال رهبر ترکمنستان بود، از درد م?اصل، پای و قلب رنج می برد و بعد از جراحی قلبش در آلمان طی سالها به صورت مداوم تحت مراقبت پزشکان آلمانی قرار داشت.

گوربنقلی بردی محمد?، معاون رئیس شورای وزیران ترکمنستان و رئیس کمیسیون ویژه مراسم د?ن آقای نیاز? از اولین ا?رادی است که این اطلاع را به صورت رسمی اعلام کرده است.

وی گ?ت: "مردم ترکمن، جامعه جهانی دچار مصیبت سنگینی شدند. ساعت یک و 10 دقیقه شب 21 ماه "بی طر? لیک" یا دسامبر سال 2006 پرزیدنت ترکمنستان ص?رمراد ترکمن باشی بزرگ در اثر حمله قلبی به صورت ناگهانی درگذشت."

آینده ناروشن

از مراد یسن?، رئیس بخش پزوهشگاه سلطنتی سوئد در امور آسیای میانه و ق?قاز و سردبیر مجله انگلیسی زبان آسیای میانه و ق?قاز در سوئد پرسیدم که آیا آقای نیاز? در زمان زندگی اش جاینشینی به سمت ریاست جمهوری آماده کرده و اگر نه، کدامی از دولت مردان کنونی ادعای کسب قدرت را در ترکمنستان دارند؟

به عقیده دکتر یسن?، در ترکمنستان وضعیت تا بی سروسامانی نخواهد کشید، زیرا در آن جا "خلق مصلحتی"، ارگان عالی دولتی، پارلمان و حکومت ?عالیت دارد، اما وی می گوید: "مسایل در این رابطه پیش خواهد آمد، زیرا آقای نیاز? جاینشین خود را تعیین نکرده و وی دولت مردان با استعداد را از بین برده و یا روانه زندان کرده است."

 گوربنقلی بردی محمد?، معاون نسخت وزیر، از جمله بستگان آقای نیاز? است، این سیاست مدار جوان که در گذشته دندان پزشک، رئیس دانشگاه طبی عشق آباد و وزیر بهداشت بود، از مردمان ولایت آخال بوده و به تبار قیپچاق مربوط است که آقای نیاز? هم از این تبار بود.
 
مراد یسن?، رئیس بخش پزوهشگاه سلطنتی سوئد در امور آسیای میانه و ق?قاز

در همین حال، خبرهای رسیده حاکی است که بر اساس امور دولت داری در شوروی سابق که در ترکمنستان کمتر دچار تغییر شده است، گوربنقلی بردی محمد?، رئیس کمیسیون مراسم د?ن ترکمن باشی ک?یل ریاست جمهوری اعلام شده است.

وی اظهار داشته است که سیاستهای خارجی و داخلی ترکمنستان بدون تغییر باقی خواهد ماند.

دکتر مراد یسن? در باره ک?یل ریاست جمهوری ترکمنستان می گوید: "گوربنقلی بردی محمد?، معاون نسخت وزیر، از جمله بستگان آقای نیاز? است، این سیاست مدار جوان که در گذشته دندان پزشک، رئیس دانشگاه طبی عشق آباد و وزیر بهداشت بود، از مردمان ولایت آخال بوده و به تبار قیپچاق مربوط است که آقای نیاز? هم از این تبار بود. بعید نیست که وی به این سمت منصوب شود، زیرا از پشتبانی نخبگان سیاسی ترکمن برخوردار است."

کیش شخصیت

درگذشت ص?رمراد نیاز? ملقب به "ترکمن باشی" یا رهبر همه ترکمنهای جهان که بر اساس ارزیابی سازمانهای بین المللی خودکامه ترین و مستبد ترین رهبر در آسیای میانه بود و سر قدرت آمدن دولت مردان جوان ترکمن چه تغییاراتی در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکمنستان در پی خواهد داشت؟

پرزیدنت نیاز? خود را "ترکمن باشی" یا پدر ترکمنها اعلام کرده بود و صدها پیکره او در خیابانهای ترکمنستان قامت ا?راخته اند.

مراد یسن? در پاسخ به این سؤال می گوید: "به گمانم رژیم در ترکمنستان در آینده نزدیک تغییر نخواهد کرد، اما آن چه مسلم است، حماقت و کیش شخصیت بی مثل و بی سابقه ای که در عهد نیاز? جا داشت، نیز نخواهد بود. آقای نیاز? در زمان حکومتش کیش شخصیتش را به حد پرستش رساند که مثلش در کیش شخصیت هیچ سیاست مدار مشاهده نشده است."

در همین حال، آقای نیاز? آب، گاز، برق و نمک را ثروت ملی اعلام کرده و ترکمنها تا سال 1030 حق است?اده رایگان از این ثروت ها را دارند.

پرزیدنت ?قید ترکمنستان با اتخاذ تصمیمهای غیرعادی نظیر نام کذاری روزهای ه?ته و ماهها به نام نزدیکان خود، تالی? کتابی به نام "روح نامه" که آن را مقدس اعلان کرد، شهرت دارد.

سرکوب آزادی بیان

از سوی دیگر، او دوست داشت با است?اده از مبالغ به دست آمده از راه ?روش ذخایر غنی گاز تاسیسات پرهزینه که گ?ته می شود برخی از آنها برای کشورش چندان اهمیت نداشته است، احداث کند، مانند رودخانه مصنوعی 11 کیلومتری، پارک ا?سانه ای ترکمن برای کودکان، پیراهه 33 کیلومتری سلامتی سردار? قصر بازیهای روی یخ و غیره.

آقای نیاز? که برای کشورش از سوی سازمان ملل مقام بی طر?ی دریا?ت کرده بود، مطبوعات آزاد و ا?راد و گروههای مخال? سیاسی را تحمل نداشت و بارها دولت وی به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد سازمانهای بین المللی قرار گر?ته است.

در سراسر ترکمنستان تا 24 دسامبر سال جاری ماتم عمومی اعلام شده و قرار است جسد پرزیدنت نیاز? در شهرک قیپچاق در حومه عشق اباد، پایتخت، محل تولد وی، درست در دخمه گذشتگانش که رئیس جمهوری ?قید در نزدیکی مسجد کم نظیر موسوم به "ترکمن باشی روحی" از بزرگ ترین مساجد در آسیای میانه بنیاد کرده است، د?ن شود.

1 نظر

گیر نده دیگه! کار خوبی هست دیگه

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 1 دی 1385 9:45 بعدازظهر منتشر شده است.

نشریه نوشته قبلی اين بلاگ بود

زندگی نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30