خواب

| 2 نظر

خواب دیدم  از پله ها رفتم پایین که یکی رو دیدم که به صورت خیلی کلاسیکی دزد بود. داشت از در می رفت بیرون.داد زدم دزد!! !با خونسردی برگشت یک گلوله شلیک کرد به طرفم ، به صورت کلاسیکی افتادم زمین، تیر به گردنم خورده بود. زنگ زدم به مادرم که دم در منتظر بود، اومد برم داشت که ببره بیمارستان ، نمیدونم چرا وقتی رسیدیم بیمارستان بابام به جای  مادرم تو ماشین بود ، جای پارک کم نبودا ولی اون قدر بابای ما دنبال یک جای پارک خیلی خوب گشت که ما تا مرز تلف شدن رفتیم و بیدار شدیم!( توجه شود که کل خواب رو تو فضای شاد و طنزی دیدم!)

2 نظر

مشق شود
5 بار از واژه " به"
و 5 بار "دارم"
البته نگارش هم مشکل دارد: خواب دیدم دارم از پله ها رفتم پائین !!

5 بار هم "از"

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 23 خرداد 1386 10:35 بعدازظهر منتشر شده است.

خواب نوشته قبلی اين بلاگ بود

... نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30