هر جا bold ه رو با تاکید بخونید!

| 1 نظر

 فرض کن شجریان فقط همین دو بیت رو به جای اینکه می خوند مینوشت !!

لااااااااااااااف عشق وو گله از یار..... بسی لاهاهاهاف درووهوهووغ

عهشق باااازان چنییییییهیهین مستحق هجرااانند.

هههیییی دااااااد  داااد ای داااااااد ای خدای من ای دل ای یار ای دااد

عزیز من آآآخ داااد ایییییییییییییییییییی

(دیمدی دی دیم ، دیم دی دی دی دیم دیم دیییم  ، دیم دی دی دی دیمدی دی دی دی دی دیم....)

عاقلاان نقطه پرگاروجودند ولیییییییییی

عهههههههشق دائائاند که در این دایرههههههههوهوه سرگردانند

یییاخدا دهه دهه هل ایییی هاهاهاهاها ههه هه هه ه هه ههاخخ دهههل خدا دلم هیییی امان امان آ خخدا

1 نظر

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 29 مرداد 1386 6:45 بعدازظهر منتشر شده است.

به دستور اداره اماکن نوشته قبلی اين بلاگ بود

هزار راه رفته! نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30