آرشیو خردادماه 1387

سیاسی نخوانید!

| 1 نظر
شغالی
گر
ماه بلند را دشنام گفت
پیرانشان مگر
نجات از بیماری را
تجویزی این چنین فرموده بودند
فرزانه در خیال خودی را
لیک
که به تندر
پارس می کند
گمان مدار که به قانون بوعلی
حتا
جنون را
نشانی از این آشکار ه تر
به دست کرده باشند.
(شاملو، سال ها پیش از احمدی نژاد!)

علم بهتر است یا شعور؟

می گم این بنده خدا، ریاست جمهوریش که تموم شه راننده تاکسی خوبی میشه اگه از همینا که تو تلویزیون تعریف میکنه بازم بلد باشه

اصلا چرا مثل چاوز هفته ای چند ساعت بهش آنتن نمی دن خیال همه رو راحت کنند؟

خدا پدر کتاب فروش چیز فهمو بیامرزه که گفت:

| 3 نظر

این که آدم زن و مادری داشته باشه که شهرام ناظری و شجریان گوش بدن از نعمتای بزرگه ،

خواستن!

| 3 نظر

وقتی آدم چیزی میخواهد دیگه خواسته،همه ما گهگاه چیزی میخواهیم و به همان نسبت زشت می شویم

از حالت عمومی که بگذریم فقط بعضی ها کمتر پیش میادکه چیزی بخوان

بعضی هاچیزهایی می خوان که زشتی اش پنهان تره

بعضی ها هم خودشون می دونند که نیباید بخوان و می خوان

مضمون!

| 1 نظر

یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت

کلا خیلی کارا هست که میشه یک عمر در بندش بود، ولی واقعا کار درستیه؟ کار دیگه نداریم؟

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از خردادماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

اردیبهشتماه 1387 بایگانی قبلی است

تیرماه 1387 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30