آرشیو شهریورماه 1387

استسقا!

| بدون نظر

07092008.jpg

علم

| 2 نظر

کارهای علم جدید،خصوصا توی حوزه هایی مثل مدیریت و دین اینجوری شده که انگار یک عده آدم فرصت طلب نشستند و دو سه تا کار عمده کرده اند:

یا گفته اند نه این ونه اون بلکه یه چیزبینابین که مزایای هر دو را داشته باشه(تو مایه های نظر اسلام در مورد جبر و اختیار و زهد و کار و ...)

یا هر چیزچند مرحله ای رو دوباره یک فلش از مرحله آخر به مرحله اولش وصل کرده اند که یعنی پروسه تکرارپذیره

گاهی هم جهت همه فلش های پروسه را دوطرفه کرده اند!

دغدغه های ما

| 2 نظر

یکی از مهم ترین وجوه تمایز آدمها برای من اینه که مهمترین دغدغه شون تو زندگی چیه و این دغدغه چه قدر همراهشونه. و همین طور این کهapproach شان برای حل و فصل دغدغه هاشون چیه

اینوتو هر چیزی میشه از سیاست تا روابط خانوادگی دید. آدمهایی که در هر موردی اولین نگرانی شان سودآوری است یا ناراحت نکردن دیگران یا تلف نشدن وقتشان یا رعایت چهارچوب و قوانین خانوادگی یا قومی یا دینیشان.یا شاید خوب بودن!

رفتار و گفتار

| 3 نظر

این آخرین جمله ار یک مقاله عباس عبدی است که می خوانید. از آن نکته های هوشمندانه ای که من توجه نکرده بودم :

"به نظر مي‌رسد كه اين دو پديده، دو رويه يك واقعيت از جامعه ماست. جامعه‌اي كه اجازه تعدي و تجاوز به معيارهاي رفتاري را صادر مي‌كند، اما در مقابل در برابر اظهار نظر واكنش‌هاي سخت و غير قابل انعطافي را برمي‌گزيند. آينده چنين جامعه‌اي هرچه باشد، خير و خوبي نخواهد بود."

 

حواشی

از صاحب چلوکبابی

ما با چلوکباب هم لاث می‌زنیم وقتی نسبت برنج به کباب کوچکتر از یک باشد، که نکند در شرایط بحرانی لقمه‌های آخر، کباب اضافه بیاید و مجبور شویم گوشت خالی بخوریم. کفتار که نیستیم

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از شهریورماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

مردادماه 1387 بایگانی قبلی است

مهرماه 1387 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.