آرشیو فروردینماه 1388

من از شما کمتر که نه، بیشتر هم اخلاقی ام!

| 1 نظر

گذشت مال اینجا نیست

اینجا هر بلایی سر آدم می آورند بعد هم که کارشان گیر کرد یا خودشان یا یک ریش سفید از همه جا بی خبری پیدا می شود که آقا شما بیا و گذشت کن. اصلا گذشت از بزرگانه!

گذشت مال وقتیه که طرف اشتباه کرده باشه، کار هر روزش نباشه، عمد نباشه. اقلا پشیمون بشه وتکرار نکنه نه نکه فقط بخواهد عذر خواهی کنه که کارش در بره.

این حرف هم که گذشت ذاتا و  برای خودمون خوبه و اصلا لذت بخشه اصلا نمیشه قبول کرد. اگه اینجوریه حاتم بخشی مقامات عالیرتبه! و رییس جمهور به این و اون از پول بیت المال هم خوبه. آخه بخشندگی ذاتا خوبه!

وقتی کاری می کنی که بهت حس خوبی می ده و لی برای جامعه بده و مردم رو بی مسئولیت می کنه این کار بده! تو ایران این گذشت کردن ها و به هم آوانس دادن ها بیش از حد جامعه را فاسد کرده...


هویجوری

| بدون نظر

می خوام یه سریال بسازم

بخش زیادی از فیلم نامه اش را هم نوشتم

یک کیل، دوکیل

سه کیل

یک کیل، دو کیل

سه کیل

پنج کیل

دو کیل... 

برای درک عمیق نوشته غیر از موردی که خودتان فهمیده اید مطالعه کتاب گربه هم ضرروری است!

سردار!

| بدون نظر

کاندیدای مستقل و مردمی یعنی چی؟ مگه بقیه چین؟

بعد ایده های جدید اقتصادی یعنی چی؟

این سردار نفهمه یا مردمو نفهم دیده یا جفتش؟


خودم گفتم!

| بدون نظر

هیچ سرعتی بهتر از سرعت مطمئنه نیست!


حواشی

ابی

با دوستان قرار گذاشتیم یه بازی بکنیم که به جای حرف "ل" همه بگوییم "ف" و هر کی اشتباه کرد باخته! آقای مهتری در جواب این سوال که امام حسین در کجا به شهادت رسید می فرمایند "فرفلا"

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از فروردینماه 1388 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

اسفندماه 1387 بایگانی قبلی است

اردیبهشتماه 1388 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.