آرشیو آذرماه 1388

تکامل

| بدون نظر

چند روزیه می خوام بگم "میرم دستشویی" میگم میرم جیش کنم!

منتظری آزادیت مبارک

| بدون نظر

آقای منتظری در جریان اعدام های سال 67 کاری انجام داد که همیشه در مباحثات بنده به عنوان روشن ترین مثال اعتقاد به اصول دینی و اخلاقی و عدم گذر از آنها به بهانه مصلحت نام برده می شود. کاری که امام علی و پیغمبر در زندگی و حکومت خود عملی بودنش را به خوبی نشان دادند و امروز کمتر کسی توان انجام آن را دارد.

اقدام آقای منتظری خصوصا برای من برجسته است زیرا مساله کلیدی او عدالت بود.

اگر من  قهرمانی داشته باشم آقای منتظری است. (بله، حتی از شریعتی و مصدق!)

انواع عاشورا را نام ببرید

| 1 نظر

عاشورای حسینی

عاشورای میرحسینی

عاشورای حسینعلی

گناه بزرگ

| 2 نظر

ذهن انسان معطوف به امور پر اهمیت تر است. انسانی که سعی می کند گناهان خود را ترک کند قطعا اول به بزرگترین آنها از نگاه خود خواهد پرداخت و ترک مابقی را به بعد از حل آن موکول خواهد کرد. و این خطر گناه بزرگ است. انسان مرتکب گناه بزرگ ناخواسته گناهان کوچک را حلال اعلام می کند.

باشد که گناهان بزرگمان را هر چه سریعتر ترک کنیم!

تاریخ که هیچ!

| 3 نظر

آدم خنده اش می گیره کسانی که هیچ تجربه مدیریتی نداشتند، هیچ کار اجرایی نکرده بودند، هیچ تخصصی نداشتند، تنها داشته شان (اگر داشته بوده اند) کمی مطالعه فلسفه و منطق و تاریخ بوده به این راحتی به همان اندک مطالعه شان هم پشت پا می زنند.

دانشجو باید اعتراض کند، باید سیاسی باشد، اما به چیزهایی که ما می گوییم.

این آدمهایی که دیروز اعتراض می کردند قبول نبود! چون ماهیت اعتراضشان ضد استعماری (مطابق سلیقه ما) نبود!

اینها که منطقش است، تاریخ که هیچ!


خرید اینترنتی لوازم خانگی آبی بای

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آذرماه 1388 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

آبانماه 1388 بایگانی قبلی است

دیماه 1388 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.