آرشیو شهریورماه 1389

آخرین تعریف

| بدون نظر

آدم خوب یک صفتش هم این است که بتوانی با وجدانش صحبت کنی، وقتی حرف می زنی سعی کند بفهمد، بعد اگر لازم بود مخالفت کند. آدمها معمولا باور نمی کنند که طرفشان نشسته پای میز مذاکره که درصورت لزوم قانع هم بشود. حق هم دارند چون عموما مردم به این نیت مذاکره نمی کنند.

آدم خوب شنونده خوبی است. بی برو برگرد

شاخه زرین - مثال

| بدون نظر

به نظر میاد در زمان قدیم مرسوم بوده که فکر کنند پادشاه قدرت خدایی - تاثیر گذاری در طبیعت دارد.

با پیر شدن پادشاه، ترس از آن بود که قدرتش معنویش نیز تحلیل برود، لذا می کشتندش تا پادشاه جوانتری جای او بنشانند.

در طی زمان فرض میشه که قدرت پادشاهی است که پیر می شود نه شخص پادشاه. لذا پادشاه چند روزی به مرخصی می رفت. فرد دیگری را در این چند روز جای او می نشاندند و بعد چند روز می کشتند. به این ترتیب قدرت پادشاهی تجدید حیات پیدا می کرد. در عین حال پادشاه نیز زنده می ماند.

اما برای اینکه این کار موثر تر باشد باید کسی که کشته می شد نیز به شاه شباهت می داشت. این بود که در بسیاری نقاط فردی که به جای شاه کشته می شد پسر ارشد شاه بود.

کم کم این تفکر به عموم سرایت کرد که قربانی کردن پسر ارشد می تواند باعث طول عمر پدر شود.

رسم قربانی در بسیاری نقاط و در طول زمان به دلیل فراموش شدن اصل و دلیلش تبدیل به قربانی یک حیوان به جای پسر ارشد شد. خصوصا در اقوام سامی

اسماعیل یا به روایتی اسحاق نیز پسر ارشد ابراهیم بود که به جای او قوچی کشته شد.

البته هدف من اصلا قضاوت بین این دو داستان نیست. من به اینکه واقعا چرا ابراهیم، اسماعیل را نکشت و یا می خواست بکشد اهمیتی نمی دهم. زیرا جزئی اساسی از اعتقادات ما به قرآن و اسلام نیست. آنچه اسلام را منحصر به فرد می کند نه صحت اصل رواست بلکه تفسیر اسلامی از این واقعه است. که تفسیری زیبا، خواستنی و پذیرفتنی است.

لذا حتی اگر - به فرض محال - داستان اول صحت تاریخی داشته باشد - من کماکان می توانم به دینم و تفسیر قرآنی مربوطه از داستان ابراهیم اعتقاد داشته باشم و از آن در زندگی روزمره استفاده کنم


نیاز به دین

| 6 نظر

من هر جا ظهور یک دین آسمانی و یا غیر آسمانی و موفقیت آن را دیده ام به خوبی نیاز جامعه مربوطه به آن را هم درک کرده ام. نیازهای امروز ما کدام است؟ آیا دین تبلیغی آقای جنتی یا علم الهدی پاسخ کدام نیاز است؟

دینی که فقط محدودیت بیاورد و مشکلی از کسی را حل نکرده در کدام زمان مورد استقبال قرار گرفته که امروز بگیرد؟

دیندار واقعی باید بداند کدام مسائلش توسط دین پاسخ داده می شود. منظور مسائلی نیست که خود دین طرح کند و بعد به آنها پاسخ هم بدهد. بلکه مسائلی که در فضای جامعه به صورت ملموس موجود است. مساله حجاب، توسط خود دین طرح می شود وگرنه در جامعه امروز خودبه خود مورد سوال نیست.

دوستان اگه ممکنه چند تا از سوالهایی که منبع دیگری غیر از دین برای جوابش ندارند (یعنی علت دینداریتان) برای ما بنویسید. خدا خیرتان بدهد


آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از شهریورماه 1389 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

مردادماه 1389 بایگانی قبلی است

آبانماه 1389 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.