آرشیو آبانماه 1389

از حماقت و مراتب آن

| بدون نظر

یک تصمیم احمقانه چه دلایلی می تواند داشته باشد؟

-دانش ناکافی؟

-اصرار به خلاقیت؟

-بدتر از همه: اثبات اختیار!


زمان و مشکلات آن

| بدون نظر

زمان، یا به زبان دیگر عمر، سرعت دارد، و من اکثر اوقات این سرعت رو می فهمم.البته همه می فهمند اما توجه نمی کنند. من به این سرعت توجه می کنم.

منظور این نیست که زمان تند پیش میره، بلکه بسته به فعالیت انجام شده و مورد بحث سرعت خاص خود را دارد که نه خیلی تند و نه خیلی کند است و انسان باید خود را با آن متناسب کند.

مثلا من می دانم که فردا اثر این که امروز غذا چه چیزی خورده ام بسیار کمرنگ است. حتی ممکن است یادم برود. بنابراین احساسات من به این موضوع نیز به همین میزان کوتاه است.از سوی دیگر اثر این که چه شغلی انتخاب کنم کمی بلندمدت تر است و توجه بیشتری می طلبد..

گفتم که من به این سرعت توجه می کنم. این به خصوص در موارد ناراحتی صادق است. یعنی وقتی در موردی نگرانم به این فکر می کنم که اگر مورد نگرانی به وقوع بپیوندد چه مدت من را درگیر خواهد کرد. اثرات واقعه ای که ار آن نگرانم تا کی ادامه خواهد داشت؟ و اگر این اثر کوتاه مدت است، نگرانی من هم بی مورد است.

لذا من عموما نگران مسائل روزمره نیستم و دیگرانم "باری به هر جهت" یا "بی خیال" می خوانند. اما از سوی دیگر من بسیار نگران و غمگینم. از پیری، از پوچی و بی هدفی، از ناآگاهی، از مرگ، از بعد آن و از هرچه که نه تنها بر چند روز آینده، که بر تمامی عمر باقی مانده مان سایه افکنده است.

گناه شویی

| بدون نظر

دیدید؟

توی فیلمها طرف تا احساس گناه می کنه فوری میره کلانتری.

یعنی مثلا بازداشت گناهای آدمو می شوره؟

کلا موجودات بدبختی هستیم. باید به یه جایی آویزون بشیم

آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

شوخ طبعی ها!

- من دوغ نخواهم خورد، الا ز سر ظرفت

- من Share نخواهم کرد، برگرد از این حرفت


درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آبانماه 1389 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

شهریورماه 1389 بایگانی قبلی است

آذرماه 1389 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.