آرشیو آذرماه 1389

کی می گه من از فیلم ها درس نمی گیرم

| بدون نظر

صحنه: یک انبار کاه بزرگ که در آن جشن کاه که نوعی بزرگداشت فصل برداشت است برگزار شده، مسابقه هایی هم برای بچه ها تدارک دیده شده طبیعتا

ِLittle Girl: Hey Dwight, I found the needle in the Heystack, Now what is my Prize?

Dwight: Nothng, Lesson of life, Some tasks are not worth doing

آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آذرماه 1389 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

آبانماه 1389 بایگانی قبلی است

دیماه 1389 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.