آرشیو اسفندماه 1389

و این فقط مختص شطرنج نیست

| بدون نظر

زمانی در توانایی بازی شطرنج من یک گشایش جدی پیش آمد که با خودم عهد کردم حرکتی نکنم مگر اینکه به تمام حالات مهم ممکن تا دو حرکت بعد فکر کرده باشم

به قول علما این هم عیدی ما به شما!!!


چکش

| بدون نظر

همون جای قبلی نوشته که آقا مارک تواون می فرمایند که

مردی که چکش در دست دارد همه مسائل را به صورت میخ می بیند!

بعله. سران فتنه میخ های استکبارند!

آرشیو Monthly

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از اسفندماه 1389 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

بهمنماه 1389 بایگانی قبلی است

اردیبهشتماه 1390 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.