آرشیو اردیبهشتماه 1390

روز زن

| 1 نظر

از صبح همه ماتم گرفتند که برای روز زن چی بخرند

یکی از همکارهای 50 ساله به صورت جدی میگه من تنها چیزی که می دونم زنها دوست دارند چیزهای ترشه! اینه که همیشه لواشک یا آلوچه می خرم با پول نقد!

...

| بدون نظر

آقا در مورد این که فقها معصوم نیستند که اختلاف نداریم؟ داریم؟

بنابراین کل این حرفها و احادیثی که می گه به حرف فقها گوش کنید - به فرض اینکه اعتبار داشته باشه و منظور گوینده هم دقیقا همینی باشه که امثال آقای صدیقی می فهمند - با فرض اینه که اون لحظه فقیه داره با فقاهت و فهم درست نظر میده. هر لحظه که باور پیدا کردی طرف حرفش بی مبناست یا غلطه باید بگذاری کنار.

یعنی کل قصه ولایت فقیه در هر صورت داره با فرض این پیش میره که تو در اون لحظه که فقیه یک حرفی میزنه اعتقاد قلبی داری که داره حرف دینی صحیح می زنه.اگه اعتقاد نداری نباید گوش کنی!

حالا هی رطب و یابس ببافید!

آرشیو Monthly

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از اردیبهشتماه 1390 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

اسفندماه 1389 بایگانی قبلی است

تیرماه 1390 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.