آرشیو آبانماه 1391

نظارت

| 2 نظر

یک فرضی که حکومت ایران داره و مردم هم به نظر میاد راحت قبولش میکنند اینه که هر کسی به کاری گماشته شد اون رو خوب انجام میده. مخصوصا اگر برای انتصاب کار کارشناسی شده باشه.

حالا من کاری ندارم که این فرض از اساس غلط است. اما نظارت مضاعف چه ایرادی دارد که قبولش نمی کنند؟ البته اینکه حکومت چرا نظارت مضاعف را نمی پذیرد می فهمم . سوال من این است که چرا این استدلال برای مردم پذیرفتنی است؟ چرا مردم اعتماد می کنند و نمی خواهند نظارت کنند؟

مثال؟

  • چون شورای نگهبان نظارت می کند بر انتخابات کس دیگری حق نظارت ندارد.
  • چون فرض بر این است که قاضی عادل و غیره است ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هیچ پرس و جویی نمی کند
  • چون مراجع تقلید در همه امور دینی صاحب نظرند هیچ کس علت و نظراتشان و نحوه نتیجه گیری شان را نپرسد.
  • چون پدر بزرگتر است بچه احترام بگذارد و علت کارها را سوال نکند
  • چون رییس جمهور سعیش را می کند و مورد تایید است مجلس از او سوال نپرسدآرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آبانماه 1391 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

مهرماه 1391 بایگانی قبلی است

اسفندماه 1391 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.