آرشیو اسفندماه 1391

دنیاگردی

| بدون نظر

کم کم که جاهای مختلف دنیا رو می بینم می بینم که واقعا راه های درست کشورداری کمتر از راههای غلطش نیستند و این سیستم ایرانی انتخاب روش های غلط هم همچین کار آسونی نیست.

از شوخی اش گذشته، به نظرم برای ایرانی ها این نکته جالبی است که توجه کنند واقعا روش اداره حکومت و تصمیم گیری از کوچک ترین تا بزرگ ترین مسائل، لزوما محدود به یک روش (روش آمریکایی) نیست و تنها عامل مشترک همه روش های صحیح عقلانیت در تصمیم گیری است.

خسته نباشیم!


آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از اسفندماه 1391 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

آبانماه 1391 بایگانی قبلی است

اسفندماه 1392 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.