آرشیو خردادماه 1393

نظریه تکاملی خوب بودن

| بدون نظر

زیاد پیش می آید که افراد رو محکوم می کنیم که نتوانسته اند از فشارهای اجتماعی فاصله بگیرند و لذا تصمیم نادرستی می گیرند. زیاد هم پیش می آید که افراد را تشویق می کنیم که بر خلاف جریان غالب تصمیم صحیحی گرفته اند.

اما چیزی که اخیرا در زهن من پررنگ شده این است که خود این فرآیند تصمیم گیری و اینکه فرد بتواند بر خلاف جریان غالب تصمیم بگیرد و یا از نرم های موجود تمکین کند شدیدا تحت تاثیر محیط و تربیت و هزاران عوامل بیرونی است. به همین دلیل هم کم کم به این نتیجه می رسم که نه می توان کسی را به خاطر کاری خوب چندان تحسین کرد و نه به خاطر کاری نادرست چندان توبیخ. هر دو عمل معلول فرآیند پیچیده تربیتی هستند که طی سالها و نسل ها شکل گرفته.

شاید به نوعی رفتار درست هم فرآیندی تکاملی دارد.

منابع محدود انرژی

| بدون نظر

بعضی وقت ها هم آدم زیادی خیالش راحت میشه از اینکه خودش مشکلی نداره و انرژی اش رو می گذاره که مشکلات دیگران و جهان رو حل کنه. غافل از آنکه بی مشکلی خودش حاصل مصرف داخلی همون انرژی بوده. و کی است که این ها رو به آدم ها یادآوری کنه؟

آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از خردادماه 1393 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

اسفندماه 1392 بایگانی قبلی است

تیرماه 1393 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.