آرشیو آبانماه 1393

مذاکره

| بدون نظر

این هم از واقعیت های غم انگیزه که سرنوشت هر مذاکره ای رو اون طرفی مشخص می کنه که به مذاکره علاقه کمتری داره...

آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آبانماه 1393 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

تیرماه 1393 بایگانی قبلی است

دیماه 1393 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.