آرشیو دیماه 1393

استراتژی

| بدون نظر

وقتی بخواهی یه چیز رو قایم کنی یه راهش هم اینه که همه جا رو به هم بریزی. منتها مشکل اینه که اون وقت دیگه هیچی رو نمیشه پیدا کرد!

بهترین فلسفه

| بدون نظر

یه فلسفه ای بین فلسفه غربی و شرقی. که در آن فرد مهم ترین عنصر هستی است ولی در عین حال به این هم توجه بشه که این مهمترین عنصر هستی هم چیز خیلی مهمی نیست.

آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از دیماه 1393 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

آبانماه 1393 بایگانی قبلی است

بهمنماه 1393 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.