آرشیو مهرماه 1394

آرزو

| بدون نظر

قبل از اینکه وارد دوره  دکتری شوم جایی ته ذهنم فکر می کردم که با عقل و هوش سرشار من و روش هایی که در این دوره یاد خواهم گرفت ایده هایی را پرورده و اجرا می کنم و پیشرفت چشمگیری در علم مدیریت به وجود می آورم و راز سوددهی و نوآوری شرکت ها رو کشف می کنم .
طبیعتا در این چهار سال یکی از مهمترین چیزهایی که یاد گرفته ام اشتباه بودن همین تصور است. همه ما آدمهای معمولی هستیم با بینشی معمولی. فقط می توانیم قدم های کوچکی پشت سر پیشینیانمان برداریم که همان هم درست و غلط بودنش سالها بعد معلوم میشود. باید معمولی بودنمان را و یکی از میلیاردها بودنمان را باور کنیم و از آن لذت ببریم. و مهم تر از آن معمولی بودن دیگران را نیز باور داشته باشیم. معمولی بودن همه کسانی که در نظر ما بتی شده اند.
دوستان زیادی رو میبینم که با پا به سن گذاشتن، ناامیدی بر ایشان غلبه می کند که چرا کار بزرگی انجام نداده اند و به خصوص در حوزه اجتماعی آرزوهایشان را نه تنها عملی نکرده اند بلکه دیگر چندان هم عزیز نمی دارند. به نظر من اما موهبتی از این بزرگتر نیست که آرزوهای کودکانه و عموما خطرناکمان عملی نشوند و آن قدر عاقل شویم که که بتوانیم به این آرزوها پشت کنیم. از آرزوهای بزرگ تهی شدن رشدی است که باید قدرش را دانست نه شکستی که حسرتش را بخوریم.

آرشیو Monthly

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از مهرماه 1394 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

بهمنماه 1393 بایگانی قبلی است

فروردینماه 1395 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.