آرشیو اردیبهشتماه 1396

ضد اخلاق

| بدون نظر

آدمهای زیادی هستند که به نیت احتمالا خیر و اخلاقی، خرابی های جبران ناپذیری به بار می اورند. معمولا هم مشکل  مشترکشان این است که آثار عمیق تر و درازمدت تر و یا دورتر(از خودشان) کارشان را نمی توانند تحلیل کنند. در عوض به باطن و نیت خودشان نگاه می کنند و با اذعان و تکیه به محدود بودن دانش انسان و این که هر کاری احتمال خطایی دارد عملشان را انجام می دهند و گندی به بار میاورند. البته، انتظاری هم نیست که انسان ها بتوانند قدرت تحلیلی داشته باشند که عواقب هر کاری را با چند لایه پیچیدگی تحلیل کنند. ولی راه های دیگری هم هست که می تواند جلوی خطاهای اینچنینی را بگیرد.

بدیهی ترین راه حل این مشکل - که متاسفانه عموما توسط اخلاق مداران و خیرخواهان کنار گذاشته می شود - پذیرفتن و تن دادن به بایاس ها و سنت ها و قوانین فرهنگی است.این بایاس ها، سنت ها و قوانین نانوشته، درست است که ممکن است اشتباه و استثنابردار باشند. اما در واقع حاصل تجربه آدمی در سالها سعی و خطا هستند و به عموما صورت آماری کارکرد مفیدی هم دارند. 

برداشت من اینه که شکستن تابو ها و جایگزین کردن بایاس ها و سنت ها حس ساختارشکنی و هویت بخشی ای به آدمها میده که چشمشون رو از این واقعیت بدیهی می بندند. 


آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از اردیبهشتماه 1396 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

فروردینماه 1395 بایگانی قبلی است

تیرماه 1396 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.