آرشیو مردادماه 1396

دامنه مسئولیت

| بدون نظر

تاریخ نقش بزرگی در ساختن ما و امروز ما دارد ولی ما مسئول آنچه پیشینیان انجام داده اند نیستیم.

اگر پیشینیان ما حق کسی را خورده اند و میراثی هم برای ما گذاشته اند طبیعی است که ما در صدد باشیم که عدالت را به بهترین وجه اجرا کنیم و اموال مازاد خودمان را به مستحقین بدهیم ولی این با مسئول اقدام پیشینیان بودن فرق می کند. حتی مظلومین آن روز هم امروز مرده اند و نوادگان آنها هم برای دریافت کمک های ما مستحق تر از دیگر مستحقان و مستمندان جامعه نیستند. 

حتی در مورد شخص خودمان، من فکر نمی کنم که ما آن قدر که فکر می کنیم در مورد گذشته مان مسئول باشیم. متوجه هستم که در هر صورت در مورد حقوق تضییع شده دیگران مسئولیم اما واقعا این که در گذشته آدم بد یا خوبی بوده ایم فکر می کنم حداکثر به مزان تاثیری  که بر خوب یا بد بودن امروزمان می گذارد ارزش دارد.

اما به نظر می آید میل به جاودانگی بشر این قدر قوی است که حتی در جامعه سکولار غربی هم این آموزش داده و تقویت می شود که هر کس مسئول گذشته و آینده خودش و جد و آبا خودش و هموطنانش است.

آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از مردادماه 1396 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

تیرماه 1396 بایگانی قبلی است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.